Eenmalige huurverlaging 2021

Eenmalige huurverlaging 2021

Eenmalige huurverlaging 2021

Goed nieuws voor meerdere huurders!  
In 2021 hebben huurders met een (relatief) hoge huur in combinatie met een (relatief) laag inkomen recht op een eenmalige huurverlaging. Of je hiervoor in aanmerking komt, hangt af van je inkomen (in 2019) en de hoogte van de netto huur.

Let op!
Deze huurverlaging is alleen mogelijk wanneer je een ‘sociale’ woning huurt. Huur je een woning in de vrije sector dan is huurverlaging niet mogelijk.

In onderstaande overzicht kun je alvast zien of je voor huurverlaging in aanmerking komt.

   

Als je voldoet aan deze voorwaarden hoef je niets te doen
Wij vroegen de Belastingdienst of je recht hebt op huurverlaging op basis van het huishoudinkomen van 2019.  Als je recht hebt op huurverlaging, dan hoor je dit vóór 1 april 2021 van ons.  Je hoeft niets te doen.  De huur wordt verlaagd per 1 mei 2021.

Is je inkomen in 2020 of 2021 gedaald?
Het kan zijn dat je inkomen in 2020 of 2021 lager is dan in 2019, waardoor je mogelijk aan de voorwaarden voldoet.  Je kunt dan zelf bij ons een verzoek tot huurverlaging aanvragen.  Als je vóór 1 april geen bericht van ons hebt ontvangen dan kun je bij ons een aanvraag doen.

Zelf huurverlaging aanvragen op basis van je inkomen 2020-2021
Als je in 2020 of 2021 zes aaneengesloten maanden een inkomen hebt onder de inkomensgrenzen uit bovenstaande tabel, kun je zelf huurverlaging aanvragen.  Hierbij geldt dat de inkomensdaling minstens zes maanden vóór het verzoek begon. Voorbeeld: als je op 1 mei 2021 aanvraagt, dan moet je huishoudinkomen van 1 december 2020 tot 30 april 2021 lager zijn geweest dan het inkomen in de tabel hierboven.  Je kunt je (huishoudinkomen) van zes maanden omrekenen naar een jaarinkomen.  Je huishoudinkomen is het inkomen van alle leden van je huishouden. Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee.

Wat moet je doen voor het aanvragen van huurverlaging?
Stuur een verzoek voor huurverlaging per e-mail aan huuraanpassing@woonopmaat.nl of per post naar Woonopmaat, Postbus 20, 1960 AA Heemskerk.

De volgende gegevens stuur je mee:

  1. Loonstroken en/of uitkeringsgegevens van zes aaneensluitende maanden voorafgaand aan de datum van de aanvraag. Voor zelfstandig ondernemers hebben we een verklaring van je boekhouder nodig.
  2. Een door jou ondertekende brief waarin staat uit hoeveel personen je huishouden bestaat met hun geboortedata.
  3. Een recent uittreksel van de BRP (Basis Registratie Personen).  Hierop moet staan uit hoeveel en welke personen je huishouden bestaat.  Je kunt dit uittreksel digitaal aanvragen bij je gemeente met je DigiD-code. Vermeld bij de aanvraag dat je een uittreksel wilt van de huishoudsamenstelling.

Wij kunnen je verzoek alleen beoordelen als we alle documenten in bezit hebben.  Als deze akkoord zijn, verlagen we je huur binnen twee maanden.  Je ontvangt hiervan bericht van ons.

Meer info Huurverlaging op Rijksoverheid.nl