Huuraanpassing zelfstandige woningen 2020

Huuraanpassing zelfstandige woningen 2020

Huuraanpassing zelfstandige woningen 2020

Huuraanpassing zelfstandige woningen 2020

Voor 1 mei 2020 ontvangt u per brief informatie over de jaarlijkse huuraanpassing. Ook dit jaar is deze weer tot stand gekomen in overleg met het Huurdersplatform. Wij geven u graag uitleg aan de hand van de meest gestelde vragen.

Wat betekent de huuraanpassing voor mij als ik een woning huur in de sociale huur?
De maximaal toegestane huuraanpassing van een individuele zelfstandige woning mag in 2020 niet meer bedragen dan de gemiddelde inflatie (in 2019: 2,6%) plus 2,5 procent, ofwel  5,1 procent. Woonopmaat heeft in goede samenwerking met het Huurdersplatform gekozen voor een gematigde, inflatievolgende huuraanpassing en af te zien van een inkomensafhankelijke huuraanpassing.

Heeft u een sociale huurwoning met een energielabel E, F of G (energie index 2,11 of hoger)?
Op verzoek van het Huurdersplatform, beperken we de huuraanpassing voor de woningen met de hoogste energie labels/index. Dat betekent dat er van de huuraanpassing € 2,- af gaat.

Waar vind ik informatie over de energie index of het energielabel van mijn woning?
Op de website www.woonopmaat.nl onder de kop “ik woon”, onder de optie “energielabel” vindt u informatie over het energielabel en de energie-index van uw woning. U kunt de informatie ook vinden op www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel

Ik huur een woning in de vrije sector, wat is de huuraanpassing voor mij?
De woningen in de vrije sector worden verhoogd met 2,6%, conform de consumentenprijsindex (bron CBS) over 2019.

Moet ik voor de betaling van mijn huur het bedrag aanpassen per 1 juli?
Als u de huur via een automatische incasso betaalt, staat per 1 juli 2020 het juiste bedrag op uw afschrift. Hebt u bij de bank een periodieke overschrijving voor het betalen van de huur dan maken wij u erop attent dat u zelf de wijziging per 1 juli 2020 moet doorgeven. Ook als u bankiert via het internet moet u zelf de juiste huur invullen.

Mijn naam staat niet juist op de brief?
U kunt contact opnemen met ons kantoor telefoonnummer 0251-256010 om de juiste gegevens door te geven. Het kan zijn dat wij u vragen op ons kantoor langs te komen met uw legitimatiebewijs.

Kan ik bezwaar maken tegen de huuraanpassing?
De huuraanpassing voor 2020 is in goed overleg tot stand gekomen met de huurdersvereniging. Wij passen de huuraanpassing toe volgens de regels die het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. U kunt daarom geen bezwaar maken als u het niet eens bent met de toepassing van de regels.

Als u het om een andere reden niet eens bent met de voorgestelde verhoging van de netto huurprijs, kunt u bezwaar maken vóór 1 juli 2020, door bij ons een bezwaarschrift in te dienen. Wel dient u de nieuwe huur inclusief huuraanpassing te betalen.

Mag ik bezwaar maken tegen de huuraanpassing vanwege onderhoud?
Gebreken aan de woning staan een huuraanpassing niet in de weg. U kan geen bezwaar maken tegen de huuraanpassing vanwege onderhoudsgebreken.

Wat gebeurt er met mijn bezwaarschrift?
Wij beoordelen of uw bezwaar terecht is. Als wij uw bezwaar toewijzen, passen we de huuraanpassing aan en krijgt u daarvan een bevestiging. Wijzen wij uw bezwaar af, dan kunt u ervoor kiezen het bezwaar in te trekken of een procedure op te starten bij de huurcommissie.

Hoe start ik een procedure bij de huurcommissie op?
U huurt een woning in de sociale sector? Dan sturen wij het huuraanpassingsvoorstel met uw bezwaarschrift en de benodigde stukken naar de Huurcommissie met het verzoek om uitspraak toe doen over de redelijkheid van de voorgestelde aanpassing. Meer informatie vindt u op de website van de Huurcommissie www.huurcommissie.nl. U betaalt € 25,- legeskosten aan de huurcommissie.

Huurt u een woning in de vrije sector? Dan kunt u niet bij de huurcommissie terecht en moet u een procedure opstarten via het kantongerecht.

Ik huur een garage. Krijg ik een huuraanpassing?
De verhuur van een garage valt niet onder de regels die gelden voor een zelfstandige huurwoning. De huurprijs van de garage wordt verhoogd met 2,6% en u ontvangt voor 15 juni 2020 schriftelijk bericht.

Kan ik huurbevriezing of huurverlaging aanvragen op grond van mijn huur of inkomen?
Wanneer u een sociaal huurcontract heeft met een huur heeft boven de € 619,01, maar een relatief laag huishoudinkomen, kunt u mogelijk huurbevriezing aanvragen. Wanneer u een huur heeft boven de € 737,14, maar een relatief laag huishoudinkomen, kunt u mogelijk huurverlaging aanvragen. U kunt de voorwaarden controleren via onze website Huurbevriezing of huurverlaging. Wij hebben voor deze regeling een checklist gemaakt. U vindt hierbij ook het aanvraagformulier.

Door de Corona-crisis zijn mijn inkomsten aanzienlijk gedaald. Kan ik uitstel of afstel krijgen van de huuraanpassing?
In goede afstemming met het Huurdersplatform hebben wij besloten om de huuraanpassing niet uit te stellen. De inkomsten uit de huuraanpassing zijn nodig om de (sterker) stijgende kosten voor nieuwbouw, onderhoud en verduurzaming te kunnen financieren. 

Heeft u betalingsproblemen door een aanzienlijk lager inkomen als gevolg van de Corona-crisis, neem dan contact met afdeling huurincasso op telefoonnummer 0251-256010. Samen met u, gaan wij op zoek naar een passende oplossing, bijvoorbeeld in de vorm van een betalingsregeling.