Huurbevriezing of huurverlaging aanvraag

Huurbevriezing of huurverlaging aanvraag

Meer informatie

Stuur met je aanvraag documenten mee waaruit blijkt:

  • welke personen er op het adres zijn ingeschreven (bijvoorbeeld via uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP));
  • welk inkomen alle bewoners ouder dan 18 jaar op het adres hebben (Formulier inkomensverklaring via de Belastingdienst en recente salarisstroken dan wel uitkeringsgegevens)

Wanneer we het aanvraagformulier compleet met deze twee documenten ontvangen, kunnen we deze behandeling nemen.

Huurbevriezing of huurverlaging aanvraag