Huurverhoging, huurverlaging en servicekosten 2023

Huurverhoging, huurverlaging en servicekosten 2023

Huurverhoging 2023

Huurverhoging 2023

Jaarlijks verhogen wij de huur per 1 juli. Dit jaar verhogen wij de huur met 3,1%. Dat is de wettelijk toegestane huurverhoging. Bij de onderstaande vragen vind je meer informatie over de huurverhoging.

Waarom krijg ik huurverhoging?
Wij gebruiken de huurverhoging om een deel van de sterk stijgende kosten voor nieuwbouw onderhoud en verduurzaming te betalen.

Wat is de huurverhoging in 2023?
De huurverhoging is dit jaar 3,1%. Dit percentage is afgeleid van de ontwikkeling van de CAO lonen.

Sommige woningen krijgen in 2023 geen huurverhoging; welke zijn dit?
Huur je een woning met een energielabel E, F of G (energie-index 2,11 of hoger) dan krijg je geen huurverhoging. Dit doen we omdat deze woningen meer energie verbruiken dan woningen met een beter label. Meer informatie over je energielabel kun je vinden op: www.energielabel.nl.

Huur je een woning die waarvoor een sloopbesluit is genomen dan krijg je ook geen huurverhoging. 

Hoe gaat het met de huurbetaling per 1 juli 2023?
Als je de huur via een automatisch incasso betaalt dan passen wij dit aan. Betaal je op een andere wijze dan kun je dit zelf aanpassen.

Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?
Als je het niet eens bent met de huurverhoging kun je tot 1 juli 2023 een bezwaarschrift bij ons indienen. Dit kan via een mail of een brief. Dit kan ook via een standaard bezwaarformulier. Deze kun je downloaden via www.huurcommissie.nl.  
De huurcommissie kijkt bij een bezwaar of de verhuurder zich aan de regels houdt van de huurverhoging. Deze regels zijn:

  • Staat alle informatie in de brief (de oude en de nieuwe huur en het percentage van huurverhoging)
  • betaalt u niet meer dan de maximaal toegestane huur

Wat gebeurt er met mijn bezwaarschrift?
Heb je ons een bezwaarschrift toegestuurd dan ontvang je binnen een week een bevestiging. Wij beoordelen of je bezwaar terecht is. Hiervan krijg je een bevestiging. Wijzen wij je bezwaar af dan kun je ervoor kiezen het bezwaar in te trekken of een procedure op te starten bij de huurcommissie.

Als je een procedure wilt opstarten bij de huurcommissie dan sturen wij het huurverhogingsvoorstel met bezwaarschrift en de benodigde stukken naar de Huurcommissie. De huurcommissie gaat een uitspraak doen hierover. Meer informatie vind je op de website van de Huurcommissie www.huurcommissie.nl. Je betaalt € 25,- legeskosten aan de huurcommissie.

Ik huur een woning in de vrije sector hoe kan ik bezwaar maken?
Als u een woning in de vrije sector huurt dan kunt u bezwaar maken via de huurcommissie. U kunt dit binnen vier maanden doen na de ingangsdatum van de verhoging. De huurcommissie beoordeelt alleen of de verhoging niet meer is dan 4,1,%.

Ik huur een garage. Hoeveel huurverhoging krijg ik?
De huurprijs van de garage wordt verhoogd met 3,1% U ontvangt voor 15 juni 2023 schriftelijk bericht.

Huurverlaging 2023

Huurverlaging 2023

Kom je in aanmerking voor huurverlaging dan ontvang je voor 1 juni 2023 een mail of een brief  hierover. De huurverlaging gaat in per 1 juli 2023.

Wanneer kom je in aanmerking voor huurverlaging?
Je huurt een ‘sociale’ huurwoning en de huur is hoger dan € 575,03. Wij horen van de Belastingdienst wie hiervoor in aanmerking komt. De Belastingdienst kijkt naar het (gezamenlijk) inkomen over 2021. Wanneer dit lager is dan 120% van het sociaal minimum dan kom je in aanmerking voor huurverlaging.  
In het overzicht hiernaast kun je zien of je voor huurverlaging in aanmerking komt.  

Als je voldoet aan deze voorwaarden hoef je niets te doen
Heb je recht op huurverlaging dan hoor je dit vóór 1 juni 2023 van ons. De huur verlagen wij per 1 juli 2023.

Heb je niets gehoord en kom je wel in aanmerking voor verlaging?
Het kan zijn dat je (gezamenlijk) inkomen in 2022 of 2023 lager is dan in 2021 volgens bovenstaande tabel. Vraag dan bij ons huurverlaging aan. Je kunt alleen huurverlaging aanvragen als je huurcontract voor 1 maart 2023 is ingegaan.

Zelf huurverlaging aanvragen  
Heb je in 2022 of 2023 zes aaneengesloten maanden een inkomen onder de inkomensgrenzen uit bovenstaande tabel? Vraag dan huurverlaging aan. We hebben  hiervoor van zes maanden je gegevens van je inkomen nodig. Het inkomen van kinderen tot 27 jaar telt niet mee.

Wat moet je doen voor het aanvragen van huurverlaging?
Stuur een verzoek voor huurverlaging per e-mail aan huuraanpassing@woonopmaat.nl of per post naar Woonopmaat, Postbus 20, 1960 AA Heemskerk.

De volgende gegevens stuur je mee:

  • Een aanvraag waarmee je huurverlaging aanvraagt. Zet hierin ook met hoeveel personen je in je huis woont. Met daarbij de geboortedata.
  • De inkomensgegevens over 2022 of zes aaneensluitende maanden. Voor zelfstandig ondernemers hebben we een verklaring van je boekhouder nodig.

Wij nemen je verzoek aan als we alle gegevens hebben. Klopt alles, dan verlagen we je huur binnen twee maanden. Wij sturen je hierover een mail of een brief.

Heb je een vraag?
Stel die gerust. Mail je vraag naar huuraanpassing@woonopmaat.nl. We nemen dan binnen 2 werkdagen contact met je op.

 

Servicekosten 2022

Servicekosten 2022

In april - juni 2023 ontvangt u een afrekening van de servicekosten over 2022. Hieronder staan enkele vragen en antwoorden over de afrekening.

Ik huur een woning met een warmtecontract via Woonopmaat. Hoe zit het met de prijs van de warmte? 
Ons contract met de leverancier van het gas loopt tot 31 december 2023. Dit betekent dat de prijs van het gas gelijk blijft tot die datum. Wel verhogen we het voorschot aan met ingang van 1 juli 2023. Dit doen we omdat de vaste kosten flink stijgen in 2023. In 2024 gaat de prijs van het gas omhoog. In december ontvangt u bericht van ons met hoeveel wij het voorschot verhogen.

Waarom wordt de huur van mijn zonnepanelen verhoogd?
De huur van de zonnepanelen wordt jaarlijks met 2% verhoogd.

Ik krijg een afrekening van het water. Ik vind het bedrag wat ik per m3 water betaal zo hoog.
Wij brengen je de kosten in rekening die wij moeten betalen voor het water. Dit zijn niet alleen kosten van water. Maar ook belasting op leidingwater, vastrecht en precarioheffing. Precarioheffing is belasting van de gemeente Beverwijk. Deze belasting wordt door gemeente Beverwijk aan PWN in rekening gebracht en PWN rekent dit weer door aan alle gebruikers in de gemeente. Deze heffing betalen wij voor het gebruik van de grond waar de leidingen doorheen lopen.