Eerste digitale klantenpanel een succes!

Eerste digitale klantenpanel een succes!

Eerste digitale klantenpanel een succes!

12 mei 2020

Woonopmaat ontwikkelt zich tot een gastvrije organisatie. Om erachter te komen waar we nu staan op dat gebied, legden wij een aantal vragen voor aan het digitale klantenpanel. De uitslag gebruiken wij als nulmeting voor verbetering van onze gastvrijheid.

Dit jaar zijn wij gestart met het digitale klantenpanel. Het klantenpanel bestaat uit 230 huurders die zich via een enquête van het Huurdersplatform hebben aangemeld. Met het digitale klantenpanel peilen we de mening over allerlei onderwerpen die te maken hebben met Woonopmaat. De verkregen informatie gebruiken we om onze dienstverlening te verbeteren.

Eind januari ontvingen de panelleden de eerste vragenlijst. We vroegen hun mening over de gastvrijheid bij Woonopmaat. Zijn we betrokken, toegankelijk, behulpzaam en duidelijk? Hebben we voldoende aandacht voor onze huurders?
Maar liefst 96 huurders uit het panel vulden de vragen in. Een mooie responsscore van ruim 40%. De uitkomsten geven aan dat er nog veel te doen is op genoemde gebieden. Onze gastvrijheid kan beter door echt de tijd te nemen voor onze huurders, door ze persoonlijke aandacht te geven en door duidelijkheid te geven over onderhoud en renovatie van de woningen. Er moet meer aandacht komen voor huurders binnen een VVE en het proces van het betrekken en achterlaten van een woning moet beter. Gelukkig hebben we ook gehoord dat we op veel vlakken wel gastvrij zijn. Onze panelleden geven aan dat wij snel helpen, vriendelijk zijn, goed luisteren naar behoeften en wensen, onze bewoners serieus nemen en duidelijk zijn waar dat kan.

De informatie die we hebben opgehaald is zeer waardvol. De noodzaak om het (nog) beter te doen, komt duidelijk naar voren. En wij gaan ervoor! We delen het met onze medewerkers en ieder team gaat aan de slag met het verbeteren van de dienstverlening. We starten met onderwerpen waarmee bewoners echt het verschil ervaren en waarvan de teams direct energie krijgen.

Over een jaar vragen we opnieuw via ons digitale klantenpanel naar de gastvrijheid bij Woonopmaat. Zo meten we of en hoe onze gastvrijheid is verbeterd.

Het digitale klantenpanel zetten we in om de bewonersbetrokkenheid blijvend te vergroten. Wil je meedoen aan ons digitale klantenpanel? Dat kan!

Meld je aan via klantenpanel@woonopmaat.nl.