Geslaagd Woonopmaat Netwerk Café over de woningnood

Geslaagd Woonopmaat Netwerk Café over de woningnood

Geslaagd Woonopmaat Netwerk Café over de woningnood

30 januari 2020

Er staan bij Woonopmaat meer dan 6.500 mensen in de wachtrij voor een huurwoning. Die steeds langer moeten wachten. De rij zal in de komende periode - als we niks doen- fors gaan groeien. In de kopersmarkt is het nauwelijks beter. De markt van betaalbare koopwoningen is ‘drooggekookt’. Ook bij de verpleeghuizen in de IJmond groeit de wachtrij schrikbarend snel. Demente ouderen zijn de dupe, alleen zeer urgente gevallen kun nog worden geplaatst. Geen fijn nieuws. Alle aanleiding voor een nieuwe editie van ons Woonopmaat Netwerk Café!

Die vond plaats op 29 januari. Circa 60 samenwerkingspartners en belanghouders gingen met ons en met elkaar in gesprek over de woningnood. Met een aftrap door het Noord Hollands Dagblad werd snel duidelijk waar de echte pijnpunten zitten. Honderden lezers van de krant hadden hun zorgen en wensen via een lezersonderzoek kenbaar gemaakt. Frits Perton (Brantjes Makelaars) en José van Vliet (ViVa! Zorggroep) gaven aansluitend hun eigen zienswijze weer op waar het mis gaat op de woningmarkt. De ingevlogen debatleider maakte er een prachtig dialoog van, waarbij verschillende invalshoeken werden verkend. De urgentie werd bij iedereen voelbaar. Alle aanwezigen merkten dat Woonopmaat haar verantwoordelijkheid wil nemen. Dat blijkt ook uit ons nieuwe koersplan. www.woonopmaat.nl/over-woonopmaat Nu de anderen nog! De basis is in ieder geval in de bijeenkomst gelegd. Tijdens de netwerkborrel werd er nog flink nagepraat. Agenda’s zijn getrokken voor vervolgafspraken. Al met al precies het succes van deze versie van ons Netwerk Café waar we op hoopten!

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Sjoerd Hooftman via hooftman@woonopmaat.nl

 Panel netwerk café

Het panel bij het netwerk café van links naar rechts: Sjoerd Hooftman (bestuurder Woonopmaat), John van Nimwegen (raadslid Heemskerk), José van Vliet (bestuurder ViVa! Zorggroep), Krijn Rijke (wethouder Heemskerk), Hanneke Niele (wethouder Beverwijk), Martijn de Greve (debatleider).