Huuraanpassing 2021

Huuraanpassing 2021

Huuraanpassing 2021

2 maart 2021

Geen huurverhoging voor sociale huur in 2021.   
Zoals u mogelijk gelezen heeft gaat de jaarlijkse huurverhoging in 2021 voor sociale huurwoningen niet door. De minister van Binnenlandse Zaken heeft besloten om de huren van woningen in de sociale sector dit jaar niet te verhogen. De reden voor deze huurbevriezing is de corona crisis. 

Vinden er in uw woning duurzaamheidsmaatregelen plaats?  
Als uw woning onderdeel vormt van een duurzaamheidsproject, zijn er specifieke afspraken gemaakt over de duurzaamheidsvergoeding Deze huurverhoging vanwege duurzaamheidsverbeteringen staat los van de jaarlijkse huurverhoging en gaat wel door.

Huurt u in een woning in de vrije sector?  
Huurt u een woning in de vrije sector dan heeft u een zogenaamd geliberaliseerde huurovereenkomst. Dan krijgt u wel huurverhoging. Het huurverhogingspercentage bedraagt dit jaar 1,4%. Dit is gelijk aan de consumentenprijsindex (bron CBS) over 2020. Wit u bezwaar maken tegen deze huurverhoging dan kunt u een procedure opstarten via de kantonrechter.

Moet ik voor de betaling van mijn huur het bedrag aanpassen per 1 juli?  
Als u de huur via een automatische incasso betaalt, staat per 1 juli 2021 het juiste bedrag op uw afschrift. Hebt u bij de bank een periodieke overschrijving voor het betalen van de huur dan maken wij u erop attent dat u zelf de wijziging per 1 juli 2021 moet doorgeven. Ook als u bankiert via het internet moet u zelf de juiste huur invullen.