Huurverhoging 2020

Huurverhoging 2020

Huurverhoging 2020

23 april 2020

Beperkte huurverhoging

Jaarlijks wordt de huur in overleg met het Huurdersplatform aangepast. Woonopmaat en het Huurdersplatform zijn het samen eens dat we de huuraanpassing willen beperken. Geen inkomensafhankelijke aanpassing (wat wettelijk mag), maar een inflatievolgende aanpassing. Aanvullend beperken we de huuraanpassing voor huurders met de hoogste energie labels E,F of G. Dit zijn de energielabels voor matig geïsoleerde woningen.

Waarom een huuraanpassing?

Als Woonopmaat staan we voor een enorme opgave om meer woningen te bouwen. We gaan onze matig geïsoleerde woningen (de woningen met energielabel E, F en G) de komende jaren versneld isoleren of vervangen door nieuwbouw. Zo krijgen steeds meer huurders een lagere energierekening en zijn meer woningen klaar voor een gasloze toekomst. Dat kost geld.

We leveren maatwerk in coronatijd

We kampen allemaal met de gevolgen en maatregelen van het corona-virus. Het merendeel van onze huurders betaalt de huur uit inkomen, pensioen of uitkering. Dit inkomen blijft in principe stabiel. Een aantal van onze huurders wordt in de portemonnee geraakt. Denk bijvoorbeeld aan kappers, fysiotherapeuten, horeca, stewardessen, taxichauffeurs, mensen met een 0-uren contract en zelfstandigen. De afgelopen weken hebben 50 huurders met betalingsproblemen als gevolg van Corona zich bij ons gemeld. Die helpen we. De verplichting tot huur betalen blijft. Maar we zoeken samen naar een oplossing zoals een betalingsregeling. Als je ook een betalingsprobleem hebt als gevolg van verlies van inkomsten door Corona, neem dan contact op met ons incassoteam. Zij denken graag met je mee.

Check of je in aanmerking komt voor huurbevriezing of huurverlaging

Nieuw is de mogelijkheid voor huurders met een te hoge huur ten opzichte van hun gezamenlijk inkomen om huurbevriezing of huurverlaging aan te vragen. Wij bieden deze regeling. Je kunt checken of je in aanmerking komt voor deze regeling via een eenvoudige check op onze website. Klik op de voorgaande link voor alle voorwaarden.

Verantwoorde keuzes

Voor onze huurders is de jaarlijkse huuraanpassing niet iets om naar uit te kijken. Wij gaan in afstemming met het Huurdersplatform op verantwoorde wijze om met de jaarlijkse huuraanpassing voor onze huurders door:

• beperkte huuraanpassing voor alle huurders (inflatievolgend);
• vermindering van de huuraanpassing voor de woningen met de hoogste energielabels;
• de mogelijkheid voor huurbevriezing of huurverlaging waar de huur te hoog is ten opzichte van het inkomen;
• maatwerkoplossingen voor diegenen die een hoog inkomensverlies hebben als gevolg van Corona.

Wij leveren maatwerk aan diegenen die dit het hardste nodig hebben én laten de huuraanpassing ten goede komen aan de verduurzaming van onze woningen en de nieuwbouwopgave. Wij vertrouwen op uw begrip.

Woonopmaat, april 2020