Intentieovereenkomst sloop en nieuwbouw Cornelis Geelvinckstraat en omgeving getekend

Intentieovereenkomst sloop en nieuwbouw Cornelis Geelvinckstraat en omgeving getekend

Intentieovereenkomst sloop en nieuwbouw Cornelis Geelvinckstraat en omgeving getekend

25 juni 2020

In lijn met de goede samenwerking tussen gemeente Heemskerk en Woonopmaat tekenden zij op 23 juni 2020 de intentieovereenkomst voor de sloop en nieuwbouw van 52 eengezinswoningen in de Cornelis Geelvinckstraat en omgeving. Na de stedenbouwkundige verkenning wordt het definitieve besluit genomen over deze locatie. We verwachten hier een mix van circa 75 eengezinswoningen en appartementen te realiseren. Ook de openbare ruimte wordt aangepakt. We doen dit in nauw overleg met de klankbordgroep en andere stakeholders.