Optiehouders denken mee over communicatie

Optiehouders denken mee over communicatie

Optiehouders denken mee over communicatie

12 oktober 2022

Woonopmaat is op dit moment druk met de voorbereidingen voor het aansluiten bij Woonservice: het serviceplatform waarop vrijkomende woningen worden aangeboden en waarop men kan reageren. Nu maken we nog gebruik van het optiemodel. Straks (2023) willen we dit gaan doen via het aanbodmodel van Woonservice.

Dat heeft niet alleen heel wat voeten in aarde voor onze eigen organisatie. Ook onze woningzoekenden, onze optiehouders, de mensen waar het hier eigenlijk om gaat, moeten zich erop voorbereiden. En daarin proberen wij hen zo goed mogelijk te helpen. Met duidelijke uitleg op de juiste momenten en op een manier die hen aanspreekt.

Daarom hebben we woningzoekenden gevraagd met ons mee te denken. Meedenken over een eerste aankondiging van het plan van Woonopmaat. Meedenken over mogelijke vragen en antwoorden die we straks op onze website willen plaatsen. Maar ook meedenken over de manier waarop we de boodschap over willen brengen.

Op dinsdagavond 11 oktober kwam het woningzoekenden-“panel” bijeen. Ook 2 leden van het Huurdersplatform waren deze avond aanwezig om namens de huurders te spreken.

We hebben ons plan aan de aanwezigen uitgelegd. En ook de manier waarop toegelicht. Communicatie maakt daar onderdeel van uit. Samen met de woningzoekenden en de leden van het Huurdersplatform hebben we verkend of de boodschap die we over willen brengen, duidelijk en helder is. Maar ook of de manier waarop we dat willen doen hen aanspreekt. Er was voor de woningzoekenden ook gelegenheid om vragen te stellen en aan te geven welke zorgen men heeft.

De avond heeft ons veel en met name bruikbare informatie opgeleverd. Hier gaan we mee aan de slag. Het resultaat koppelen we graag terug aan de deelnemers van het woningzoekenden panel.