Prestatieafspraken 2019 getekend!

Prestatieafspraken 2019 getekend!

Prestatieafspraken 2019 getekend!

18 december 2018

Op 12 december tekenden de wethouders van gemeente Heemskerk en Beverwijk, Krijn Rijke (Heemskerk) en Serge Ferraro (Beverwijk), Anke Huntjes van Pré Wonen, Sjoerd Hooftman van Woonopmaat en de voorzitters van beide huurdersverenigingen Annette Leeuw (Huurdersplatform) en Karin Lucchi (Bewonerskern IJmond) de prestatieafspraken 2019 op het gemeentehuis van Heemskerk.

De afgelopen maanden bepaalden huurders afgevaardigden samen met de ambtenaren van de gemeenten en de beleidsmedewerkers van beide corporaties de inhoud van de prestatieafspraken en gaven hier vorm aan. Het resultaat is een mooie set prestatieafspraken. Onderdeel van de prestatieafspraken zijn de speerpunten, benoemd op pagina 6. De speerpunten gaan over het verbeteren van het bestaand bezit, ontwikkelen van nieuwe woningen en over het duurzaamheidsvraagstuk en de uitwerking ervan in routekaarten CO2 neutraal. Één van de vier speerpunten betreft het doorstroomproject van senioren. Het is de bedoeling dat we hier in 2019 echt een start mee maken. Het laatste speerpunt gaat over de leefbaarheid in wijken en buurten en hoe we daar een bijdrage aan gaan leveren. De ondertekening werd feestelijk gevierd met een lekker stukje taart, meegebracht door Woonopmaat.

 

taart prestatieafspraken