Visitatierapport 2014-2017

Visitatierapport 2014-2017

Visitatierapport 2014-2017

5 juli 2018

In maart 2018 heeft Woonopmaat een visitatie laten uitvoeren door het bureau Raeflex. Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? Het antwoord is volmondig: ja! 

De visitatiecommissie heeft uitgebreid bestudeerd welke prestaties we in de afgelopen vier jaar hebben geleverd. Deze prestaties zijn vergeleken met onze volkshuisvestelijke opgaven in ons werkgebied en onze eigen ambities. De commissie voerde ook veel gesprekken met onze partners, zoals het huurdersplatform, de gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en stelde hen daarbij de vraag in hoeverre we aan hun verwachtingen hebben voldaan.

Daarnaast heeft de visitatiecommissie beoordeeld of ons bestuur en toezicht goed op orde is en of we het financieel allemaal goed hebben geregeld. Dit heeft geresulteerd in een mooi rapport. Van de commissie kreeg Woonopmaat een 7,7 als gemiddeld rapportcijfer. Een mooie score!

De visitatiecommissie schrijft over ons:
'Woonopmaat heeft een no-nonsens mentaliteit en is er voor haar huurders die haar met hoge cijfers waarderen. Woonopmaat wordt door de partijen met wie zij samenwerkt gewaardeerd als partner in de regio die volkshuisvestelijk alles goed op orde heeft. En qua vermogensinzet ziet Woonopmaat kansen en pakt deze en is daarnaast financieel betrouwbaar. 
Er is een positieve ontwikkeling gaande in het betrekken van de omgeving bij het maken van beleid. Woonopmaat stelt zich daarbij de vraag: “Wat is goed voor de wijk en de stad en haar inwoners? En hoe kun je als partners samen optrekken om het doel te bereiken? Woonopmaat stelt zich proactief op en is met vernieuwd elan op zoek naar aansluiting bij de verschillende stakeholders/partners in het veld.'

Het is de commissie en ook de buitenwereld niet ontgaan dat we samen aan het veranderen zijn. We betrekken onze huurders en partners meer en meer bij ons werk en we maken steeds vaker samen keuzes. Het valt onze huurders en samenwerkingspartners op dat we tegenwoordig anders aan tafel zitten en dat wordt gewaardeerd. Het is een bevestiging dat we op de goede weg zijn. Onze keuzes voor de komende periode vallen erg goed. Ze reiken ons ook verbeterpunten aan. Daar gaan we mee aan de slag!

Nieuwsgierig geworden naar het hele rapport? Klik hier en lees bevindingen van de commissie tijdens deze visitatie. Voor de bestuurlijke reactie op het rapport, klik hier.