Nieuwsbrief April 2021-1

Nieuwsbrief April 2021-1

Sociaal buurtbeheerders als linking-pin

Sociaal buurtbeheerders als linking-pin

Woonopmaat heeft zes sociaal buurtbeheerders die dagelijks in en om ons bezit in de gemeenten Heemskerk en Beverwijk lopen. Als geen ander werken onze sociaal buurtbeheerders veel samen. Denk aan de gemeenten, hoveniers, schoonmaakbedrijven en natuurlijk de bewoners. Wijkopzichter Renate Gabel neemt ons mee in de wereld van de sociaal buurtbeheerder.   

Goed aanspreekbaar voor bewoners(commissies)
”Hoe fijn is het voor bewoners om even een praatje te maken met de sociaal buurtbeheerder van Woonopmaat. De buurtbeheerder is duidelijk herkenbaar aan zijn Woonopmaatkleding en makkelijk aanspreekbaar,” vertelt Renate. ”Zomaar een praatje, een melding over een knipperende lamp in de portiek of dumping van afval in de omgeving. Even een rondje lopen met de bewonerscommissie gebeurt ook vaak. Vooral in woongebouwen waar ouderen wonen, wordt dit zeer gewaardeerd,” geeft Renate verder aan. 

Linking-pin voor gemeenten, HVC, IJmond werkt, schoonmaakbedrijf …
Onze sociaal buurtbeheerders lossen niet alles zelf op, maar schakelen ook andere bedrijven in. De gemeente wordt gebeld als het gaat om groenonderhoud in openbaar gebied. Is er afval gedumpt? Een belletje of een appje naar de gemeente en de HVC, de huisvuil-ophaaldienst in deze regio, haalt het op. Heel fijn! Onderhoud in ons eigen groen? Geen probleem, dan schakelen we één van onze hoveniers in. Bij de Bilderdijkstraat in Heemskerk wordt straks ‘IJmond werkt’ ingezet. Ook het schoonmaakwerk van het ingehuurde bedrijf wordt regelmatig gecontroleerd.  ”Belangrijk,” zegt Renate, ”want bewoners betalen in de meeste woongebouwen voor de schoonmaak en het moet wel goed gebeuren.” En ze kan de lijst met dagelijkse contacten van de buurtbeheerders met gemak nog aanvullen. 

Dagelijks contact
Renate is enthousiast over het werk van de sociaal buurtbeheerders. Zij heeft, net als haar collega wijkopzichter, dagelijks contact met hen en vraagt ook wel of ze soms even naar een klacht van een bewoner kunnen kijken. Helaas hebben ze (nog)  geen pasje van de ondergrondse containers. Dan kunnen ze zelf ook afval wegwerpen. Nu bellen ze de gemeente. 

Ook bij kleine overlast
Is er sprake van een lichte overlastmelding? Dan vragen onze medewerkers van bewonerszaken of de sociaal buurtbeheerder polshoogte wil gaan nemen. Een vertrouwd gezicht voor veel bewoners. Vaak wordt met bemiddeling van de buurtbeheerder het probleem al opgelost, makkelijk, vertrouwd en snel. 

De inzet van de sociaal buurtbeheerders is belangrijk voor de leefbaarheid in onze woongebouwen. Heb je vragen over het werk van de buurtbeheerders of dit artikel? Neem contact op met Renate Gabel. Zij is per e-mail bereikbaar op rgabel@woonopmaat.nl