Nieuwsbrief April 2021-5

Nieuwsbrief April 2021-5

‘Niemand buiten de boot’ met netwerk Woonzorg

‘Niemand buiten de boot’ met netwerk Woonzorg

Niet al onze bewoners zijn in staat om een zelfstandig leven te leiden en zelf te voorzien in onderdak, eten, inkomen, sociale contacten of zorg. Om te voorkomen dat ‘niemand buiten de boot valt’ is er het Netwerk WoonZorg. In dit netwerk werken we samen met gemeenten, GGD, politie, zorgaanbieders en collega-corporatie Pré Wonen. Dit om bewoners met sociale, psychosociale of psychische problemen, die niet zelfstandig kunnen wonen, in zorg te plaatsen. Het gaat vooral om goede zorg bij passende woonruimte. Hoe we dat doen?

Netwerk WoonZorg opvolger van Noodteams
De afgelopen jaren werkten partijen samen in een Noodteam. Doel was om de zorg te verbeteren voor bewoners die kampen met meervoudige problematiek als psychiatrische, verslavings- en sociaal maatschappelijke problemen. Daarnaast adviseerden de noodteams over de toewijzing van kanswoningen. Dit is een normale woning waarin iemand de kans krijgt om opnieuw, met zorg, te leren wonen. Dit gebeurt altijd onder begeleiding van een instantie. Het afgelopen jaar heeft Woonopmaat 21 contracten voor een kanswoning afgesloten.

Privacywetgeving leidt tot nieuw netwerk
Informatie over vraagstukken werd in het Noodteam breed gedeeld. Hoewel dat natuurlijk vertrouwelijk gebeurde, is ervoor gekozen, vanwege de privacywetgeving, de aanpak te wijzigen. Daarmee ontstond het Netwerk WoonZorg. Bij dit netwerk worden vraagstukken gefaseerd besproken. Dit nieuwe netwerk werkt voor inwoners van de gemeente Heemskerk en Beverwijk.

Aanpak in drie fasen
Eén van de deelnemende partijen brengt een vraagstuk in. Zo brengt Woonopmaat een vraagstuk in, als wij ons ernstig zorgen maken over een bewoner en zijn/haar omgeving. Onze zorgen kunnen gaan over huurachterstand, overlast, maar ook over bewoners met psychische problematiek. In fase 1 bespreekt het kernteam het vraagstuk. Het kernteam bestaat uit de gemeente (regisseur), de GGD, de politie en Vangnet & Advies. Indien nodig wordt voor het vraagstuk  een casusteam samengesteld. Het casusteam bestaat alleen uit die partijen die van belang zijn voor het specifieke vraagstuk en wordt voor Woonopmaat vertegenwoordigd door twee adviseurs bewonerszaken.  Het casusteam is in fase 2 actief om een oplossing te zoeken. De casusregisseur vraagt de bewoner, of zijn vertegenwoordiger, om toestemming voor de zorgverlening. De 3e fase behelst de daadwerkelijke aanpak.

Nieuwe aanpak: efficiënt en zorgvuldig
Bij de nieuwe aanpak zit niet meer iedereen aan tafel bij de eerste ordening van vraagstukken. Dat is efficiënt als het gaat om andere personen dan om bewoners van Woonopmaat. Het is ook zorgvuldig omdat persoonlijke informatie van bewoners niet met iedereen wordt gedeeld.
Het eerste beeld is dat er ook sneller wordt gehandeld bij voorkomende vraagstukken. En dat is fijn; voor de betrokken bewoner en de directe omgeving. Uiteraard evalueren we de aanpak continue.

Heb je vragen over het Netwerk WoonZorg of maak jij je zorgen om een bewoner? Neem gerust contact met ons op. Chantal Spiekermann en Sammie Swain, onze medewerkers die deelnemen aan het Netwerk, kunnen je vast helpen. Zij zijn bereikbaar per e-mail op cspiekermann@woonopmaat.nl en swain@woonopmaat.nl