Nieuwsbrief April 2022-3

Nieuwsbrief April 2022-3

Nibud Huurwijzer geeft duidelijkheid

Nibud Huurwijzer geeft duidelijkheid

Een betaalbare woning is één van onze ‘sleutels’ uit ons Koersplan ‘Hier ben ik thuis’. Om huurders en woningzoekenden te helpen bij de vraag of de huurprijs betaald kan worden, hebben we de Nibud Huurwijzer geïntroduceerd op onze website. Zo zorgen we samen dat wonen betaalbaar blijft.

Hoe betaalbaar is een woning?
Woonopmaat werkt met inkomensvoorwaarden bij de toewijzing van woningen. Hieraan moet de woningzoekende voldoen. Maar hoe betaalbaar is de woning voor de woningzoekende? Met de Nibud Huurwijzer wordt dit snel, binnen 2 minuten, inzichtelijk. Er wordt namelijk met meer zaken rekening gehouden dan alleen het inkomen en het vermogen.

Hoe het werkt
Met het beantwoorden van zeven vragen in de Huurwijzer worden gegevens ingevuld over de woning, de huishoudsituatie en het inkomen. De huurwijzer geeft vervolgens aan of de huurprijs makkelijk of maar net in het budget past. Voor de woningzoekende is daarmee duidelijk of het nodig is om te bezuinigen op andere uitgaven of dat beter gekozen kan worden voor een andere woning. 

Tool om huurachterstanden te voorkomen
Als verhuurder wil Woonopmaat betalingsproblemen voorkomen en zo vroeg mogelijk oplossen. Met de Huurwijzer hopen wij, voordat de huurder het huurcontract tekent, de huurder vooraf te kunnen informeren of zij makkelijk in financiële problemen kunnen komen. Deze tool geeft niet alleen de woningzoekende een beeld van de van de woning maar helpt dus ook bij het voorkomen van toekomstige betalingsproblemen. Daarnaast een mooie tool om het goede gesprek te voeren, samen met de woningzoekende!

Meer weten over de Huurwijzer? Nibud Huurwijzer of kijk op de website van Woonopmaat of het Nibud (www.nibud.nl). Contact opnemen met Kees Fes (Manager Wonen) kan ook. Hij is bereikbaar via fes@woonopmaat.nl.