Nieuwsbrief April 2022-4

Nieuwsbrief April 2022-4

NIEUW: Meerjarige wederkerige prestatieafspraken

NIEUW: Meerjarige wederkerige prestatieafspraken

Samen met gemeenten Heemskerk, Beverwijk, Pré Wonen en betrokken huurdersorganisaties hebben wij meerjarige wederkerige prestatieafspraken voor de periode 2022-2025 gemaakt. We zien de afspraken als samenwerkingsafspraken. Dat betekent dat we samen verantwoordelijk zijn voor het nakomen van de afspraken. Het maakproces van de afspraken heeft voor een goede basis gezorgd.

Maakproces versterkt onderlinge verbinding
In het maakproces van de afspraken is nauw samen gewerkt. Dit leverde een goede impuls aan het versterken van de onderlinge contacten en verbindingen. Hoe we dat hebben gedaan? Door een brede groep van partners en bewoners via interviews en werksessies te betrekken. De alledaagse werkpraktijk is van buiten naar binnen gehaald. Dat werkte zo goed, dat blijven we doen!

Gezamenlijke opgave gaat verder
De prestatieafspraken gaan niet alleen over wonen. Ook over welzijn, zorg, veiligheid en duurzaamheid hebben we afspraken gemaakt. En dat betekent dat we niet alleen met elkaar werken maar ook andere sectoren en professionals betrekken bij de uitwerking en uitvoering.

Huurdersorganisaties samen voor de belangen van de huurders
De huurdersorganisaties Bewonerskern IJmond en het Huurdersplatform Woonopmaat hebben meegeholpen bij het opstellen van de prestatieafspraken. Zij zorgen voor de inbreng van de belangen van de huurders en woningzoekenden. Zij leverden vooral een bijdrage aan afspraken die gaan over de eigen mogelijkheden. Denk aan het geven van informatie, advies en ondersteuning aan huurders. Bij Woonopmaat doet het Huurdersplatform dit al door deel te nemen aan klankbordgroepen die we inzetten bij vastgoed- en renovatieprojecten.

Meer weten over de opgestelde prestatieafspraken? Neem contact op met Sjoerd Hooftman (bestuurder). Hij is bereikbaar op hooftman@woonopmaat.nl