Nieuwsbrief December 2020-6

Nieuwsbrief December 2020-6

Sjoerd Hooftman voor vier jaar herbenoemd als directeur-bestuurder

Sjoerd Hooftman voor vier jaar herbenoemd als directeur-bestuurder

De Raad van Commissarissen heeft Sjoerd Hooftman per 1 maart 2021 herbenoemd als directeur bestuurder Woonopmaat voor een periode van vier jaar. De Raad van Commissarissen heeft, zoals de Woningwet vraagt, daarvoor een zorgvuldig en grondig proces gevolgd. Er is met verschillende belanghebbenden gesproken. De reacties waren zonder uitzondering enthousiast. Ook de minister gaf een positieve zienswijze af. Niets stond meer in de weg voor een benoeming voor een nieuwe periode van vier jaar. 

Koos Parie: “eerste resultaten goed zichtbaar”
Voorzitter Koos Parie: “Sjoerd heeft de afgelopen jaren bewezen een goede bestuurder te zijn. Hij heeft samen met het hele Woonopmaat team mooie stappen gezet. Er is een heldere koers vastgesteld, de focus is duidelijk, zowel intern als extern. In de organisatie is een stevig fundament gebouwd. We willen graag dat hij de komende jaren deze basis verder uitbouwt. Woonopmaat staat voor een grote opgave, zowel met het aanpakken van veel woningen, als met het bieden van de juiste woonproducten voor de als maar groter wordende doelgroep. De eerste resultaten zijn al zichtbaar en bemoedigend”.

Sjoerd Hooftman: “dat smaakt naar meer!”
Sjoerd laat weten de opgaande lijn graag door te zetten. Hij is ervan overtuigd dat het gaat lukken om de in het Koersplan benoemde doelen in 2023 gerealiseerd te hebben. Dat zal geenszins eenvoudig zijn. De complexiteit van de inhoudelijke opgaven is gegroeid. Maar zoals hij zegt: “ik geloof in de kracht van samenwerking en bewonersbetrokkenheid. Geweldig om te zien wat we al samen al hebben kunnen doen, ik ben daar trots op. Dat smaakt tegelijkertijd naar meer en daar ga ik voor!”.

Meer weten over de koers van Woonopmaat en de manier waarop wij onze doelen samen halen? Sjoerd Hooftman is bereikbaar per mail: hooftman@woonopmaat.nl