Nieuwsbrief December 2021-4

Nieuwsbrief December 2021-4

Beelden zeggen meer dan woorden; pilot beeldkwaliteit gestart

Beelden zeggen meer dan woorden; pilot beeldkwaliteit gestart

Woonopmaat wil in complexen graag gemeenschappelijke ruimtes die schoon, heel en veilig zodat waar het prettig wonen is. Om dat objectief te beoordelen is de pilot beedkwaliteit gestart. Het geeft inzicht in de huidige en gewenste kwaliteit op basis van eenduidige vastgestelde basiskwaliteit en beeldmateriaal. Dat helpt ons om de complexen in beeld te krijgen, bij de communicatie met de bewoners en de leverancier die het onderhoud verzorgen.

Wat is beeldkwaliteit?
In de beeldkwaliteitcatalogus van Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties,  is per onderdeel van een gemeenschappelijke ruimte met foto’s aangegeven wat de status c.q. kwaliteit van het onderdeel is. Er zijn inmiddels 63 beeldmeetlatten voor gemeenschappelijke ruimtes beschikbaar. Aan de hand van de beeldmaatlatten en onze eigen foto’s bepalen we de norm voor de gemeenschappelijke ruimtes van onze complexen.

Pilot in 30 portieken gestart
Dit najaar zijn we gestart met een pilot in 30 portieken

-          10 portieken die nu veel aandacht vragen,

-          10 portieken die iets minder aandacht vragen,

-          10 portieken die weinig aandacht vragen.

Doel van de pilot is samen bepalen welke kwaliteit wij willen en kunnen leveren bij onze complexen. In een later stadium, als wij al onze complexen in beeld hebben, gaan wij het gesprek aan met de bewonerscommissies en onze leveranciers.

Eerste ervaringen positief
Woonopmaat is niet de enige corporatie die werkt met beeldkwaliteit. Ervaringen in het land zijn positief. Bewoners zijn tevreden omdat een goede woonomgeving wordt geboden en duidelijk is wat wel en niet wordt gedaan. De onderhoudsbedrijven zijn positief omdat duidelijker is wat er wordt verwacht. En zelf worden we ook beter van. Het is efficiënter, we kunnen makkelijker met bewoners het gesprek voeren en, niet onbelangrijk, geeft het werken met beeldkwaliteit input voor de jaarlijkse onderhoudsbegroting.

Meer weten over beeldkwaliteit? Neem contact op met de projectleider Renate Gabel. Renate is bereikbaar op rgabel@woonopmaat.nl