Nieuwsbrief December 2021-5

Nieuwsbrief December 2021-5

Mooie resultaten, 2021 in beeld

Mooie resultaten, 2021 in beeld

Wat een bijzonder jaar hebben we achter de rug! Ons werk doen in tijden van corona wordt bijna vanzelfsprekend. Dienstverlening fysiek, hybride of digitaal? We draaien ons hand er niet meer voor om. We hebben met elkaar veel bereikt! Wat zijn we blij met alle resultaten waarmee we, samen met onze samenwerkingspartners, onze bewoners een fijn thuis bieden. Lees en kijk verder hoe ons jaar eruit zag.

Gastvrijheid hoog in het vaandel
Ook onze samenwerkingspartners doen mee bij het bieden van een gastvrije dienstverlening aan onze bewoners. Dit jaar zijn we gestart met de afspraakservice voor onderhoudsverzoeken via Huipen. Nu kunnen bewoners direct een afspraak maken wanneer de reparatie wordt verhopen. De bevestiging en herinnering ontvangen bewoners per mail of sms. Wel zo makkelijk.

Beschikbaar en betaalbaar
Met de nieuwbouw van 277 woningen in Heemskerk en Beverwijk werken we aan de beschikbaarheid van onze woningen. Hopelijk worden de woningen in 2022 opgeleverd. We hebben dit jaar geen huurverhoging doorgevoerd en zelfs van 550 huurders de huur verlaagd. Eind 2021 is de gemiddelde huurprijs van een sociale huurwoning € 564. 

Onderhoud en verduurzaming hoog op de agenda
In volle vaart leggen we zonnepanelen op eengezinswoningen, pakken we woningen aan die slecht geïsoleerd zijn en voeren we onderhoud uit. In 2021 hebben we maar liefst 1.212 woningen geschilderd (en dan hebben we de geschilderde garages nog niet genoemd). We hebben 25% van de huurinkomsten uitgegeven aan onderhoud, in lijn met wat we huurders hebben beloofd.

Samen werken aan prettige wijken
We doen het gelukkig niet allemaal alleen! We werken veel en heel prettig samen met onze belanghebbenden en niet te vergeten onze bewoners! Inmiddels hebben we 10 klankbordgroepen van bewoners bij projecten en 50 bewonerscommissies. Totaal 275 actieve vrijwilligers, en daar zijn we trots op! We hebben ze in het zonnetje gezet begin deze maand, zie het andere artikel in deze nieuwsbrief.

Het eindresultaat in beeld
We hebben een kort filmpje gemaakt over 2021, veel kijkplezier!

Woonopmaat jaaroverzicht 2021

Meer weten over onze resultaten in 2021? Vraag het Sjoerd Hooftman. Mail  gerust op hooftman@woonopmaat.nl