Nieuwsbrief december artikel 1

Nieuwsbrief december artikel 1

Activiteitenplan 2020: SAMEN is het sleutelwoord!

Activiteitenplan 2020: SAMEN is het sleutelwoord!

Woonopmaat gaat door op de ingeslagen weg. We zetten weer een stap in het thuis laten voelen van onze bewoners. Dat blijkt uit ons fonkelnieuwe activiteitenplan 2020 waarin wij onze concrete activiteiten hebben beschreven. Het zijn niet alleen onze activiteiten. Wij kunnen niet alles alleen en werken veel samen met verschillende organisaties. Benieuwd waarbij, hoe en wat wij samen kunnen doen?

Samen een echt thuis bieden
Een fijn thuis bieden kunnen we niet alleen. We hebben daar onze bewoners en samenwerkingspartners hard bij nodig. Onze ambitie is een juiste match van vraag een aanbod naar woningen. Dat doen we door in te spelen op de woonwensen van vandaag en morgen. Door samen met bewoners, gemeente en aannemers nieuwbouw te realiseren zoals aan de Debora Bakelaan in Heemskerk. Of door woningen aan te passen bij groot onderhoud. Ook dan zorgen wij samen met bewoners en aannemers voor mooie resultaten. Bewonersbetrokkenheid is tegenwoordig een vanzelfsprekend onderdeel in onze processen. In 2020 willen we daarnaast een nieuwe manier van aanbesteden introduceren waarbij we langduriger relaties aangaan; efficiënt voor ons en dus ook voor de bewoner! 

Samen in een netwerk van maatschappelijke organisaties
Een thuis is meer dan de woning. Ook bij het leefbaar houden van de woonomgeving zijn wij niet alleen aan zet. Onze sociaal buurtbeheerders hebben veel contacten met de bewoners, de maatschappelijke organisaties. Denk aan welzijn, zorg, gemeentelijke diensten, politie, HVC… noem maar op. En hebben bewoners een goed idee? Dat stimuleren we! De aanvraag kan bij het Huurdersplatform worden ingediend. Zij hebben een wijkbudget wat ze beschikbaar stellen bij goede ideeën.  

Samen co-creëren
Huidige vraagstukken vragen om keuzes die we niet alleen maar vooral samen willen maken. Hetzelfde geldt voor het uitwerken van oplossingen van vraagstukken. We gaan co-creëren; niet alleen met bewoners maar ook met maatschappelijke partners. Een mooi voorbeeld is de wijkwinkel in Oosterwijk. Een ander project waarin we in 2020 samenwerken is het project burenbemiddeling van Stichting Welzijn in Beverwijk. 

Werken we al samen met jou?
En we werken op nog veel meer terreinen samen. Dat deden we al en gaan we verder uitbouwen. Werken we al samen met jou? Wie weet wat voor iets moois we samen kunnen creëren om onze bewoners een thuis te bieden. Lees hier ons activiteitenplan 2020, en we kijken in een gesprek wat we nog meer samen kunnen doen! 

Meer weten?
In gesprek over wat we samen kunnen realiseren? Daarvoor kun je terecht bij Sjoerd Hooftman via hooftman@woonopmaat.nl