Nieuwsbrief december artikel 2

Nieuwsbrief december artikel 2

Prettig wonen: buurtbeheer zichtbaar en nabij

Prettig wonen: buurtbeheer zichtbaar en nabij

Prettig wonen: je thuis is zoveel meer dan een woning alleen en daarom zetten wij onze schouders onder een leefbare woonomgeving. Dat betekent: focus op zichtbaarheid en nabijheid. Om daar uitvoering aan te geven, breiden we het aantal sociaal buurtbeheerders uit. 

Van complexbeheer naar sociaal buurtbeheer
Dit jaar zijn onze complexbeheerders opgeleid tot sociaal buurtbeheerders. Zij zijn steeds zichtbaarder in de buurten en makkelijker bereik- en aanspreekbaar voor bewoners. De ogen en oren in de wijk; dat zijn ze! In 2020 gaan we werken met nieuwe rayons. We zetten onze mensen vooral in waar dat het hardste nodig is; niet alleen in onze eigen complexen maar – waar mogelijk -  ook in koop/huur complexen. We zien en horen het resultaat. Bewoners zijn positief over onze buurtbeheerders. Reden? Ze zijn zichtbaar! 

Wat is dan schoon, heel en veilig?
Het voelt welkom en meer thuis als de woonomgeving schoon, heel en veilig is. Rommel trekt immers rommel aan en kan onveilig, en dus ‘niet-welkom', voelen. Onze sociaal buurtbeheerders gaan in 2020 een ronde gaan lopen met de bewonerscommissie van het complex om samen te toetsen aan schoon, heel en veilig. Ze gaan in 2020 op basis van beeldkwaliteit de algemene ruimten van hun complexen beoordelen. Dit betekent dat we aan de hand van situatiefoto’s objectief kunnen zien of bijvoorbeeld de entree en trappenhuis, ten opzichte van de norm, schoon, heel en veilig zijn. Die norm is vooraf bepaald. Voldoet de situatie niet? Erop af en actie! 

Belangrijk: samenwerking met andere organisaties
De woonomgeving gaat verder dan het woongebouw. Soms krijgen wij vragen of speelt er iets waarbij we hulp van gemeente en/of andere partijen nodig hebben. Denk aan openbaar groen, vuildumping of overlast  in openbaar gebied. We werken daarom nauw samen met de gemeente, de politie, welzijn en HVC. 

Meer weten?
Marco Pieneman, hoofd dagelijks en wijkbeheer kan je alles vertellen.
Pieneman@woonopmaat.nl