Nieuwsbrief december artikel 5

Nieuwsbrief december artikel 5

Woningnood IJmond: praat 29 januari mee in ons Netwerk Café!

Woningnood IJmond: praat 29 januari mee in ons Netwerk Café!

Er ontstaat woningnood in de IJmond. Ingrijpen is nodig. Hoe gaan we dat doen? Tijdens het Woonopmaat Netwerk Café op woensdag 29 januari voeren we, onder leiding van Martijn de Greve, hierover met partners en belangstellenden het debat. Voor een aantal groepen op de woningmarkt wordt de situatie snel nijpender. Denk bijvoorbeeld aan de kwetsbare ouderen: waar vinden zij straks nog een geschikte woning? Maar ook jongeren en gezinnen zien de wachtlijsten oplopen. Huren of kopen: een woning bemachtigen lijkt een loterij. Twee ervaringsdeskundigen uit de regio nemen stelling. Praat mee en deel jouw zienswijze!

ViVa! Zorggroep luidt de noodklok 
José van Vliet, bestuurder van ViVa! Zorggroep ziet de problemen groter worden. De wachtlijst voor een woning in een woon-zorgcomplex groeit. Vaak kunnen alleen cliënten met een hoge urgentie nog geplaatst worden. Dat leidt tot schrijnende situaties. 

Voldoende woningen beschikbaar?
Frits Perton, bekend makelaar in de IJmond ziet als grootste probleem de beschikbaarheid van woningen. Ze zijn er niet. Daarnaast zijn de prijzen enorm gestegen. Ook zet hij vraagtekens bij de tendens om steeds meer de hoogte in te gaan. ‘Niet alle ouderen willen kleiner wonen in een appartement’ aldus Frits.

De debatleider: met flair en humor moeiteloos schakelen
Het debat wordt geleid door Martijn de Greve. Hij is een professioneel debatleider, gespecialiseerd en zeer ervaren in politieke en maatschappelijke debatten. Met flair, een tikje kwajongensachtig, humor en veel vaart schakelt hij moeiteloos tussen verschillende sprekers, bijzaak en hoofdzaak, oppervlakte en essentie. Daarbij vergeet hij zijn toehoorders niet en zal die waar mogelijk in het debat betrekken.

Waar en wanneer?
Het Woonopmaat Netwerk Café vindt plaats op 29 januari van 15.30 – 18.30 uur in de Foyer van het Kennemer Theater in Beverwijk. 

Aanmelden?
Dat kan natuurlijk! Stuur een mail naar Carin Bruil, bruil@woonopmaat.nl