Nieuwsbrief Juni 2021-1

Nieuwsbrief Juni 2021-1

2020: Een bizar jaar, toch mooie resultaten

2020: Een bizar jaar, toch mooie resultaten

In het jaar 2020 zijn we, net als iedereen, geconfronteerd met een virus dat zijn weerga niet kent, Covid-19. Het virus had uiteraard invloed op ons werk. Toch waren wij in staat om het merendeel van onze klantbeloften te realiseren en zelfs nieuwe diensten te leveren.

In verbinding tijdens Covid-19
Het afgelopen jaar stond voor ons in het teken van ‘verbinding’. Verbinding met onze bewoners, medewerkers en belanghebbenden. Alle middelen die we konden bedenken hebben we ingezet: bellen met oudere huurders, contactloos verhuren, digitale bijeenkomsten, nieuwsbrieven, wandelingen door de buurt, huisbezoek op afstand, filmpjes en bloemen voor huurders die 25, 40 of 50 jaar huren. Niets was te gek om maar met elkaar in contact te blijven, voor elkaar te zorgen en samen te (blijven) werken. Het filmpje bij ons jaarverslag, geeft daarvan een goed beeld.

Betaalbaarheid van het wonen
Veel aandacht ging uit naar de betaalbaarheid van het wonen; een deel van onze huurders had te maken met inkomensachteruitgang vanwege Covid-19. In 2020 voerden we versneld isolatiewerkzaamheden aan de buitenzijde van woningen uit. Hierdoor worden de energielasten lager en we konden de huurverhoging beperken tot het inflatiepercentage. Door maatwerk te leveren en huurders met een achterstand individueel te benaderen, is het percentage huurachterstand inmiddels historisch laag.

Leefbaarheid in de wijk
Onze zes sociaal buurtbeheerders zijn het aanspreekpunt in de wijk. Hun rol is het afgelopen jaar breder geworden. Daardoor is Woonopmaat beter zichtbaar en aanspreekbaar voor bewoners. Tevens signaleren de sociaal buurtbeheerders misstanden in de wijk en lossen deze samen met collega’s op kantoor op. Dit heeft duidelijk voordelen voor de leefbaarheid in de wijk.

Zorgpunt: oplopende wachttijden
Ernstig zorgen maken we ons over de steeds oplopende wachttijd voor woningzoekenden. Eind 2020 was de wachttijd gemiddeld 42 maanden. Inmiddels is dit, juni 2021, opgelopen tot maar liefst 44 maanden. De urgentie voor een onderzoek om dit tij te kunnen keren, wordt nòg groter. Het is inmiddels een vast onderwerp met de gemeente, maar het blijft een uitdaging om projecten van de grond te krijgen.

2021 en verder ...
Dit jaar gaan wij verder op de ingeslagen weg: we maken oude woningen energiezuinig en comfortabel, bouwen nieuwe woningen en zoeken met partijen naar mogelijkheden voor meer woningen. Tegelijkertijd willen wij weer heel graag zonder beperkingen met onze bewoners in contact zijn en de buurt in gaan, voor een goed gesprek om onze bewoners nu en in de toekomst een fijn thuis te bieden.

Download hier het filmpje over het jaarverslag.

Download hier ons jaarverslag in PDF.

Download hier de samenvatting op A4.