Nieuwsbrief Juni 2021-2

Nieuwsbrief Juni 2021-2

GroenSafari Heemskerk, concrete plannen voor Poelenburg

GroenSafari Heemskerk, concrete plannen voor Poelenburg

Gemeente Heemskerk bevordert met het project GroenSpoor een groene gezonde leefomgeving voor al haar bewoners. Groen draagt bij aan een aantrekkelijke omgeving, een goede waterafvoer, koelte tijdens de steeds warmer wordende zomers, en meer betrokkenheid van bewoners bij hun omgeving. Ook Woonopmaat doet mee!

Kansen Woonopmaat
Bij Bas de Jong, bewonersbegeleider bij het renovatieproject Poelenburg, ligt het thema ‘duurzaamheid’ nauw aan zijn hart. Hij informeert graag anderen over de mogelijkheden en keuzes die er zijn om duurzamer te leven. Het liefst gebruikt hij natuurlijke momenten om dit te doen. Zo ziet hij de verduurzaming van de eengezinswoningen in de wijk Poelenburg Heemskerk als een kans om ook de tuinen van deze woningen duurzamer te maken. “Het gaat niet alleen om een energiezuinige woning en energiebesparing in huis,” aldus Bas. Hij ziet ook mogelijkheden buiten. Veel huurders hebben een betegelde tuin. Maar weet je dat groen veel voordelen oplevert? Denk aan een betere natuurlijke waterafvoer en meer koelte in de zomermaanden.

Steen eruit, plant erin
Het gaat niet alleen om kennisoverdracht. Het is de wens van Bas om betegelde tuinen om te toveren naar een mooie groene omgeving. De bedoeling is wel dat bewoners dat zelf doen, uiteraard is er ook hulp van vrijwilligers. Bijvoorbeeld met het project ‘Steen eruit, plant erin’.

Samen met het project GroenSpoor van Gemeente Heemskerk
Bas staat niet alleen bij de aanpak van de tuinen. Hij haakt in bij het project GroenSpoor van de gemeente. “Misschien kan de gemeente bewoners een tuinadviseur aanbieden, of korting bij een lokale onderneming voor groen of waterdoorlatende tegels,” oppert Bas. “Woonopmaat kan bijvoorbeeld een huurder vragen om een voorbeeldtuin te maken. We gaan dit najaar met elkaar om tafel om te kijken wat er mogelijk is. Voorjaar 2022 gaan we dan aan de slag. Er hebben zich al vrijwilligers aangemeld om mee te doen. Supergaaf,” zegt Bas. “Het moet toch van de mensen zelf komen. We kunnen wel een plantje uitdelen maar het gaat ook om bewust ander gedrag.“

Waarom Poelenburg Heemskerk als pilot?
“We zijn daar toch al bezig met verduurzamen en hebben nauw contact met bewoners. Tijdens de huisbezoeken zag ik vooral veel stenen in de tuinen. Ik denk dat door mijn goede contact met de bewoners en de verduurzaming van de woningen een goede basis is ontstaan om te kijken wat er nog meer aan duurzaam kan worden gedaan,” aldus Bas

Meer weten over het project GroenSpoor en de bijdrage van Woonopmaat? Zelf een bijdrage leveren aan het project GroenSpoor? Bas de Jong is bereikbaar via dejong@woonopmaat.nl