Nieuwsbrief Juni 2021-3

Nieuwsbrief Juni 2021-3

Samenwerking bij mutaties en renovatie badkamer, keuken en toilet

Samenwerking bij mutaties en renovatie badkamer, keuken en toilet

Woonopmaat maakte met drie aannemers afspraken over het mutatieonderhoud en renovaties van badkamer, keuken en toilet in bewoonde staat. Op 1 juni tekenden wij hiervoor de prestatieovereenkomst met de heren van AC Borst Bouw, Geel/Ronitz Bouwgroep en Van Lith Bouwbedrijf. Hoe ziet de samenwerking er in de praktijk uit? Marco Pieneman, hoofd Dagelijks- en wijkbeheer, vertelt het ons.

Gezamenlijke afspraken
“De afgelopen maanden zaten we met de drie aannemers om tafel om gezamenlijke afspraken te maken. De afspraken stelden wij met elkaar op en zijn voor iedereen gelijk. Dat geldt voor het proces, de prijs en de prestatie die moet worden geleverd . Het gaat daarbij ook om de tevredenheid van de bewoner,” aldus Marco. Hij licht toe dat een renovatie van de badkamer, keuken of toilet voor een bewoner erg ingrijpend kan zijn. “Na afronding van de werkzaamheden vragen wij dan ook altijd hoe de bewoner de renovatie heeft ervaren. En dit moet uiteraard een voldoende score zijn. We evalueren regelmatig hoe het gaat en sturen bij als dat nodig is.”

Win-win-win voor bewoners, Woonopmaat en de aannemers
“De samenwerking biedt absoluut meerwaarde,” aldus Marco. “In de eerste plaats is het voor onze bewoners fijn om een aannemer in huis te hebben die op de hoogte is van de woning en wat wel/niet kan. Voor ons is het fijn om vaste prijs- en procesafspraken te hebben, dat werkt efficiënt. Voor de aannemer is het fijn om voor de komende periode een bepaalde werkstroom te hebben.” Win-win-win dus.

Werkverdeling
Hoe het werk wordt verdeeld  over de drie aannemers? “Dat is een goede vraag! We verdeelden ons bezit in drie gelijkwaardige gebieden, verdeeld over de gemeenten Heemskerk en Beverwijk. In de praktijk kan het voorkomen dat ene aannemer meer werk heeft dan de andere aannemer. Dit is ‘all-in the game’. Uiteraard monitoren we het wel.”

Waarom drie lokale aannemers?
“We zochten expres de samenwerking met drie aannemers uit de regio,” vertelt Marco. “Hiermee spreiden we het risico van mogelijke belangenverstrengeling en onafhankelijkheid. Dat geldt voor de aannemer en voor ons. Wij willen niet dat een aannemer te afhankelijk wordt van ons. Het past ook bij ons aanbestedingsreglement.”

Afspraken voor twee jaar
Op de laatste vraag of de afspraken voor altijd zijn gemaakt, begint Marco hard zijn hoofd te schudden. “Zeker niet”, zegt hij serieus, “dat past niet bij ons inkoopbeleid. De overeenkomst die we nu zijn aangegaan, loopt tot eind 2022. Daarna besteden wij het werk opnieuw aan. Uiteraard kunnen de drie aannemers, als alles goed is bevallen, dan weer meedingen”.

Meer weten over de samenwerking bij mutatieonderhoud en renovatie van badkamer, keuken en toilet in bewoonde staat? Mail Marco rechtstreeks via Pieneman@woonopmaat.nl