Nieuwsbrief Juni 2021-4

Nieuwsbrief Juni 2021-4

Inbreng van buurtbewoners woongebouw Grebbestraat Beverwijk

Inbreng van buurtbewoners woongebouw Grebbestraat Beverwijk

Met Stichting Odion realiseert Woonopmaat aan de Grebbestraat in Beverwijk appartementen voor jongeren met een lichamelijke beperking. Omwonenden van de geplande nieuwbouw zijn betrokken bij de ontwikkeling van het plan. Doel was een gedragen plan en waar mogelijk bezwaren wegnemen door alternatieve oplossingen. Hoe we dat hebben gedaan staat in de nota van Inspraak en Overleg. Deze nota stelden wij op voor de omgevingsvergunning.

Belanghebbenden in kaart gebracht
Als eerste brachten we alle belanghebbenden in kaart. De Kuenenpleinbuurt, waar de Grebbestraat ligt, bestaat uit eigenaren, huurders, omwonenden, winkeliers en maatschappelijke organisaties. Ook onze collega corporatie Pré Wonen heeft bezit in de Kuenenpleinbuurt. Verder hebben we te maken met Gemeente Beverwijk, Heliomare en Stichting Odion.

Communicatieplan en maatwerk
Tijdens de planvorming betrokken wij op basis van een communicatieplan de verschillende belanghebbenden. Dat was maatwerk. We hadden immers te maken met de beperkende maatregelen als gevolg van Covid-19. Sowieso hebben we bij projecten altijd een vast aanspreekpunt. Een collega die makkelijk bereikbaar is en alles van het project weet, is belangrijk voor het vertrouwen. Maatwerk bestond verder uit verschillende digitale bijeenkomsten/overleggen en een presentatie van de plannen op de website. Zomer 2020 organiseerden we een inloopmiddag voor de buurt en januari 2021 hielden wij een rondgang door de wijk. Zo konden we op afstand informeel met elkaar in gesprek en vragen beantwoorden. In een uitgebreide informatiebrochure noteerden we alle vragen en antwoorden.

Planaanpassingen door betrokkenheid van de buurt, hoe mooi is dat?
Vragen van belanghebbenden leidden tot planaanpassingen, hoe mooi is dat? Zo gebruiken we een lichtere steen en is er meer aandacht voor zonne-energie en regenwaterbehandeling. Opmerkingen over het groen op het terrein, de fietsenstalling en de huidige (zieke) kastanjebomen nemen wij mee in het ontwerp voor de buitenruimte. Vragen over de openbare ruimte deelden we met Gemeente Beverwijk. Denk aan nieuwe parkeerplaatsen en het voornemen om de bochtstraal hoek Oostertuinen-Grebbestraat te verruimen om het busverkeer beter te regelen.

Wil je meer weten over de participatie bij het nieuwbouwproject Grebbestraat Beverwijk? Mail onze projectleider Peter van Raamsdonk, Raamsdonk@woonopmaat.nl.