Nieuwsbrief Juni 2021-5

Nieuwsbrief Juni 2021-5

Buurtbemiddeling Beverwijk: van pilot tot doorgaan

Buurtbemiddeling Beverwijk: van pilot tot doorgaan

Buurtbemiddeling Beverwijk is een dienst van Stichting Welzijn Beverwijk en is gestart in samenwerking met Gemeente Beverwijk, Pré Wonen en Woonopmaat. Buurtbemiddeling Beverwijk biedt bemiddeling door en voor Beverwijkers bij eenvoudige conflicten tussen buren. In 2020 is een pilot gestart. De pilot is geslaagd en we gaan ermee door!

Trots, pilot meer dan geslaagd!
Met de inzet van negen vrijwilligers startte Buurtbemiddeling Beverwijk in de zomer 2020, na de eerste lockdown. Dit was later dan gepland. Toch is het aantal meldingen dat in behandeling is genomen beduidend groter dan gepland (gepland 43, behandeld 56). Meer mensen thuis in corona-tijd betekende soms meer irritaties tussen buren. Het resultaat is positiever dan verwacht: 62,5% van de meldingen hebben een positieve uitkomst (gepland 60%). Buurtbemiddeling geeft terecht aan dat zij trots is op het resultaat. De pilot is dan ook meer dan geslaagd.

Grote maatschappelijke waarde
Buurtbemiddeling heeft, mede door de inzet van vrijwilligers, een grote maatschappelijke waarde. Niet alleen bemiddeling door en voor Beverwijkers; ook een meer leefbare woonomgeving, sterkere sociale cohesie en grotere zelfredzaamheid van de bewoners. Doelen waaraan wij samen werken. Daarom doen wij mee aan Buurtbemiddeling, wijzen we bewoners door met kleinere overlastklachten en kijken we waar we elkaar kunnen versterken.

We gaan door
Na een succesvol pilotjaar wordt de erkenning van een buurtbemiddelingsorganisatie bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid aangevraagd. We tonen daarmee aan dat we aan alle kwaliteitseisen voor Buurtbemiddeling voldoen. En natuurlijk gaan we verder met bemiddelen. Daarnaast zetten we samen in op meer naamsbekendheid, verder opleiden en specialiseren van de vrijwillige bemiddelaars en onderzoeken we de mogelijkheden van het opzetten van Buurtbemiddeling in Heemskerk.

Meer weten over onze deelname aan Buurtbemiddeling Beverwijk? Kees Fes staat je graag te woord. Je kunt mailen naar fes@woonopmaat.nl