Nieuwsbrief Najaar 2020 - 2

Nieuwsbrief Najaar 2020 - 2

Samenwerking bij schulden, hoe doen we dat in Beverwijk?

Samenwerking bij schulden, hoe doen we dat in Beverwijk?

Ook wij zien het: een toename van huurders die in een problematische schuldsituatie verkeren of dreigen te verkeren. Door het vroeg signaleren van betalingsachterstanden en het delen van signalen proberen we problematische schuldensituaties te voorkomen. We tekenen binnenkort de afspraken die de Gemeente Beverwijk heeft gemaakt met de verschillende partijen. Wie dat zijn, hoe we samenwerken en omgaan met privacy?

Groot aantal deelnemende partijen
Om echt slagen te maken is samenwerking met meerdere partijen nodig. De gemeente Beverwijk, Energiebedrijven Nuon en Eneco, Zorgverzekeringen Achmea, Univé en Zorg&Zekerheid, waterleidingbedrijf PWN en de corporaties Woonopmaat en Pré Wonen hebben de handen in een geslagen!

Samenwerking gericht op delen van informatie en gezamenlijke incasso
Genoemde partijen maakten afspraken  over de manier waarop zij gegevens delen over betalingsachterstanden. Deze gegevens worden per partij verstrekt aan het College van B&W. Door het delen van informatie door de deelnemende partijen wordt bij het College (i.c. schuldhulpverlening) zichtbaar waar huishoudens zijn met meerdere schulden. Schuldhulpverlening legt contact met het huishouden en probeert afspraken te maken. We willen voorkomen dat alle partijen zelf een incassotraject opstarten. Dat kan dus betekenen dat een instantie de incasso (tijdelijk) aanhoudt omdat schuldhulpverlening gezamenlijke betaalafspraken maakt. In de pilot wordt gestart met tien huishoudens per maand.

Privacy van huurders van belang!
Natuurlijk houden we rekening met de privacy van onze huurders. Wij delen alleen gegevens die we ook mogen delen. Een privacyreglement maakt onderdeel uit van de afspraken. Om zeker te weten dat we de gevraagde gegevens mogen aanleveren is door de controller een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitgevoerd, zodat we borgen dat we deze gegevens mogen aanleveren.

Meer weten? Vroegsignalering landelijk
Wij zijn niet de enige die afspraken maakt met verschillende partijen. Door verschillende gemeenten/corporaties in het land wordt dit gedaan. Zie voor meer informatie: Zie voor meer informatie www.vroegsignaleringshv.nl/huurachterstanden-bij-woningcorporaties Het uiteindelijk doel is om te komen tot een landelijk convenant.

Kees Fes, manager Wonen, is namens Woonopmaat betrokken bij het project Vroegsignalering in Beverwijk. Mogelijk dat gemeente Heemskerk later gaat deelnemen aan het project. Stuur hem een mail als je vragen hebt, Fes@woonopmaat.nl