Nieuwsbrief Najaar 2020 - 3

Nieuwsbrief Najaar 2020 - 3

Sociaal Statuut bij Herstructurering; een mooi staaltje samenwerking!

Sociaal Statuut bij Herstructurering; een mooi staaltje samenwerking!

De komende jaren worden veel woningen van Woonopmaat gerenoveerd, gesloopt voor nieuwbouw, verduurzaamd en gewoon onderhouden. Met het Huurdersplatform maakten wij het Sociaal Statuut. Hierin staat beschreven waar huurders recht op hebben. Kern van het verhaal? Samenwerking en bewonersbetrokkenheid!

Samen met bewoners: van voorbereiding tot uitvoering
We hebben het allemaal wel eens meegemaakt; een verbouwing aan je eigen huis gaat je niet in de koude kleren zitten. Verbouwen geeft overlast. Dat geldt zeker voor huurders die te maken krijgen met werkzaamheden aan hun woning, maar ook van hun buren in hetzelfde complex. Wij willen ze een fijn thuis geven. Dat kan toch alleen maar door in gesprek te gaan? Vanaf voorbereiding, als we nog niet precies weten wat er gaat gebeuren,  tot en met de uitvoering zijn wij met huurders in gesprek. Wat zijn de ervaringen, wat zijn de wensen, wat zijn de mogelijkheden? Uiteraard zijn we eerlijk en duidelijk in wat wel en niet kan. Samen onderzoeken we de mogelijkheden. Natuurlijk is onze portemonnee niet oneindig. Daar moeten we ook duidelijk over zijn. Het levert wel een eerlijk gesprek op en onderhoud dat past. Hoe we dat doen? Met klankbordgroepen en individuele gesprekken!

Samen met bewoners: van sociaal statuut tot maatwerk
En dan? Moet de huurder zijn huis uit, moet zijn aanbouw weg of is er schade? Ook daar maakten we afspraken over. Per project leveren we maatwerk en maken we een Sociaal Plan. Het Sociaal Statuut is daarvoor het kader. Hierin staat beschreven waar huurders recht op hebben bij herstructurering zoals renovatie en sloop/nieuwbouw. Denk aan het recht op informatie, vergoedingen, herhuisvesting, regels bij terugkeer, afspraken over zelf aangebrachte voorzieningen, maatwerk en hoe om te gaan met klachten.

Samen met Huurdersplatform, met dank aan de gemeenten!
Of we dat kader zelf hebben verzonnen? Neen, de basis is het kader vanuit Aedes (juridisch getoetst), aangevuld met de ervaringen van Woonopmaat en het Huurdersplatform uit eerdere projecten. Het resultaat mag er zijn! Een mooi kader waarbij per project maatwerk mogelijk is. Dit wordt geregeld in het Sociaal Project Plan. Het Sociaal Statuut vraagt instemming van Woonopmaat, Huurdersplatform (= akkoord)  en de beide gemeenten. Deze adviesprocedure loopt op dit moment. Ze vinden het een goed stuk en komen uiterlijk de 1e week van oktober met een gezamenlijke reactie. Dat is ook nodig, want de gesprekken met de klankbordgroepen zijn in volle gang!

Meer weten over bewonersbetrokkenheid bij projecten of het Sociaal Statuut? Bewonersbegeleidster Cisca Smit weet er alles van, zij is bereikbaar per mail: smit@woonopmaat.nl.