Nieuwsbrief Najaar 2020 - 4

Nieuwsbrief Najaar 2020 - 4

Vijf partijen werken samen aan Oosterwijk!

Vijf partijen werken samen aan Oosterwijk!

Oosterwijk: een wijk uit de jaren ’60 met galerijflats en rijen eengezinswoningen. Veel openbaar groen en een winkelcentrum als hart van de wijk. Gevoelens van onveiligheid, achterstelling en onvrede zijn groot. Er is een eenzijdige opbouw van de bevolking. Eigenaren en gemeenten Heemskerk en Beverwijk werken samen met bewoners aan dromen, wensen en vergezichten. Het doel? Een mooie wijk maken waar bewoners zich thuis voelen! 

Bewoners vaker zelf aan zet
Samenwerken aan Oosterwijk is niet nieuw. De lopende wijkaanpak ‘Thuis in Oosterwijk’ laat al zien hoe we integraal samenwerken. Dreef Beheer is gestart met de aanpak van het winkelcentrum. De gezamenlijke wijkwinkel biedt een mooie plek voor bewoners. Een kopje koffie, een vraag of een mooi initiatief. Het kan allemaal in de Wijkwinkel waar bewoners, welzijnsinstellingen en corporaties samenkomen.

Startnotitie is basis voor een next level
Met de ondertekening van de startnotitie ‘Gebiedsprogramma Oosterwijk’ is de basis gelegd om samen aan de slag te gaan met de verdere vernieuwing van de wijk. De startnotitie omschrijft het plan van aanpak. Partijen zijn gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Dreef Beheer, Pré Wonen en Woonopmaat.

Brede start in het najaar 2020
Volgens planning starten we dit najaar nog met een werksessie waar we samen met bewoners, ondernemers, sociaal werkers, ambtenaren en medewerkers in gesprek gaan. We gaan dromen, wensen uiten en vergezichten maken voor een ideaal Oosterwijk. Denk aan welke type woningen we nodig hebben, welke voorzieningen daarbij horen, wat moet blijven of mag veranderen? Allemaal onderwerpen die voorbij zullen komen.

Interesse?
Meer weten of meedoen aan de werksessies? Guus van der Meijden van Woonopmaat kan je er alles over vertellen. Mail naar: meijden@woonopmaat.nl