Nieuwsbrief Najaar 2020 - 5

Nieuwsbrief Najaar 2020 - 5

Eerlijk zullen we alles (ver)delen

Eerlijk zullen we alles (ver)delen

De komende jaren voorzien we een uitstroom uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Het gaat in regio IJmond en Zuid Kennemerland de komende tien jaar om 1.780 uitstromers. Corporaties, gemeenten, zorg- en welzijnsaanbieders spraken af zich samen in te zetten voor een zorgvuldige uitstroom. Het ‘Pact van uitstroom’ in 10 punten, heet dat. Wat het inhoudt?

Samenwerking bij verdeling
Zorgvuldigheid bij de samenwerking staat voorop. Er komt een regionaal matchpunt zodat de cliënt goed past bij de woning en de woonomgeving. Ook zorgen we voor een eerlijke verdeling over de regio’s, gemeenten en verschillende buurten. Uitgangspunt is dat we alles eerlijk verdelen.

Passende woonvormen en begeleiding
Natuurlijk laten we uitstromende cliënten niet aan hun lot over. We stemmen met alle partijen de verdeling en de woonvorm, -locatie en -begeleiding af. Er worden sociale huurwoningen beschikbaar gesteld en woningcorporaties krijgen hulp van sociale wijkteams of zorg- en welzijnsorganisatie als het sociale beheer intensiever is.

Zachte landing voor cliënt en omgeving
Zorgaanbieders, gemeenten en welzijnsinstellingen gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat een cliënt een zachte landing heeft in de nieuwe woning en omgeving. Wat als het niet goed gaat? Dan lossen we samen de situatie op en zorgen we voor alternatieven. Hoe mooi is dat?

Voldoende woningen?
Hebben we voor alle uitstromers direct een woning beschikbaar? Dat is nog een flinke puzzel. Er staan al 8.000 reguliere woningzoekenden bij Woonopmaat in de rij. We moeten samen met de gemeenten alles uit de kast halen om ervoor te zorgen dat we woningen beschikbaar hebben. Lastig is dat deze groep geen woning achterlaat, waardoor de beoogde doorstroming op de woningmarkt negatief wordt beïnvloed en de wachtlijsten oplopen. Woonopmaat denkt na over nieuwe woonvormen, zoals beschermd zelfstandig wonen van meerdere mensen bij elkaar.

Meer weten?
Marjon van Bemmelen, onze beleidsadviseur, kan je meer vertellen. Je kan haar mailen op bemmelen@woonopmaat.nl