Nieuwsbrief Najaar 2022-1

Nieuwsbrief Najaar 2022-1

Aanpak energiearmoede door Woonopmaat

Aanpak energiearmoede door Woonopmaat

Is de tijd van goedkope energie definitief voorbij? Raken straks 1,5 miljoen huishoudens in de problemen? Wanneer meer dan 10% van het besteedbaar inkomen wordt uitgegeven aan energielasten, is er sprake van energiearmoede. Iedere dag lezen we berichten over energielasten en energiearmoede. Het is onderwerp 1 voor veel van onze bewoners en dus ook onderwerp 1 voor Woonopmaat.

Landelijke maatregelen
Er zijn allemaal landelijke maatregelen genomen: de energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen is verhoogd, er komt een energieplafond en huishoudens krijgen dit jaar een energiecompensatie van 190 euro per maand. Ook zijn er afspraken gemaakt over het aardgasvrij maken van woningen, het vanaf 2026 verplicht vervangen van cv-ketels door hybride pompen en het tot 2028 versneld verduurzamen van alle woningen, in ruil voor het afschaffen van de verhuurdersheffing. Daarnaast worden er allemaal maatregelen genomen ten aanzien van de hoogte van de huren en huurverhogingen.

Wat doet Woonopmaat in de aanpak energiearmoede?

·         Versnellen

Woonopmaat heeft een lopend verduurzamingsprogramma. Door de huidige situatie hebben we besloten deze verduurzaming versneld uit te voeren. We hebben ons investeringsprogramma voor de komende jaren bijgesteld op basis van voorrang aan de verduurzaming van de woningen van haar zittende huurders. Woningen met een E, F of G label worden versneld aangepakt. Projectmatig. Complex voor complex. Eengezinswoningen, appartementen, portiekwoningen. In samenwerking met VVE’s. Woning voor woning is het doel om deze woningen voor 2028  te hebben verduurzaamd.

·         Samenwerken

We werken nauw samen met de energiecoaches van Eco Heemskerk en Beverwijk. Een energiecoach kan een huurder helpen met kleine energiebesparende maatregelen in de woning, zoals het aanbrengen van radiatorfolie, led-lampen en tochtstrips. Ook geven ze huurders tips om energie te besparen. Denk hierbij aan korter douchen en de verwarming ’s nachts lager te zetten. Daarnaast hebben we voor onze huurders in de hoogbouw collectieve energiecontracten tegen een laag tarief kunnen afsluiten. Deze staan vast tot 31-12-2023. Wij zullen eind 2023 met inkooppartijen een zo gunstig mogelijk tarief bij de energieleveranciers proberen af te sluiten voor onze huurders vanaf 2024.

·         Denktank energiearmoede opgericht

We krijgen dagelijks vragen van onze huurders die zich zorgen maken over de hoogte van energierekening in relatie tot de isolatie van hun woning. De antwoorden zijn niet altijd simpel. We hebben daarom een denktank ingericht waar vragen van huurders centraal binnenkomen en met de gezamenlijke kennis worden beantwoord. Soms voor de huurder specifiek, maar een vraag of verzoek kan ook leiden tot een maatregel voor meerdere huurders.

Heeft u een vraag of suggestie, mail dan naar energie@woonopmaat.nl of neem contact op met Kees Fes, manager Wonen, Fes@woonopmaat.nl