Nieuwsbrief Najaar 2022-2

Nieuwsbrief Najaar 2022-2

Visitatie 2018 – 2022 “Denken vanuit mensen”

Visitatie 2018 – 2022 “Denken vanuit mensen”

”Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? Belangrijke vragen die de rode draad vormen in het visitatierapport dat wij in september 2022 uitgereikt kregen van visitatie bureau Raeflex. Belangrijkste uitkomst: Woonopmaat is in de afgelopen vier jaren (opnieuw) gegroeid in haar maatschappelijk presteren. Ook tijdens de corona-periode. Het gemiddelde cijfer is nu een 8- en ligt boven het gemiddelde in de branche. Maar er valt ook nog wat te leren en te verbeteren.

Beoordeling op prestaties
De visitatiecommissie heeft uitgebreid bestudeerd welke prestaties we in de periode 2018 tot en met 2021 jaar hebben geleverd. Deze prestaties zijn vergeleken met onze volkshuisvestelijke opgaven in ons werkgebied en onze eigen ambities. Op alle onderdelen scoren we hoger dan 4 jaar geleden.

Zowel de commissie als ook de buitenwereld constateert én waardeert dat we onze voorgenomen manier van samenwerken waar maken. Dat we de omslag hebben gemaakt van denken vanuit stenen naar denken vanuit mensen.

 We ontvingen ook lof voor de vermogensinzet die Woonopmaat overtuigend afstemt op wat er maatschappelijk gezien nodig is. En lof voor de transparantie van ons handelen die we op velerlei manieren communiceren.

Infographic en rapport
Het rapport van de visitatiecommissie lees je terug op onze website. Visitatierapport Woonopmaat 2022. De belangrijkste waarnemingen van de commissie en onze samenwerkingspartners hebben we samengevat in een infographic. Je vindt hem hier. Infographic Visitatie Woonopmaat 2022

Uitzonderlijk op de buitenwereld georiënteerde organisatie
Naast sterke punten staat hierin ook een aantal aanbevelingen die de commissie ons heeft meegegeven. Daar gaan we de komende periode mee aan de slag. We nodigen onze samenwerkingspartners van harte uit, met ons mee te denken hoe wij aan deze verbeterpunten kunnen werken. Want de beoordeling van de commissie over onze uitzonderlijke oriëntatie op de buitenwereld gaat ook over het samenwerken met onze partners. En die lijn zetten wij graag voort!

Heb je hier al ideeën over en deel je ze graag met ons? Neem hiervoor contact op met Sjoerd Hooftman, bestuurder. Hij is bereikbaar op hooftman@woonopmaat.nl