Nieuwsbrief Najaar 2022-3

Nieuwsbrief Najaar 2022-3

Regionale woondeals en lokale prestatieafspraken

Regionale woondeals en lokale prestatieafspraken

In onze vorige nieuwsbrief besteedden we er al aandacht aan: de verhuurdersheffing wordt volledig afgeschaft! Dat scheelt Woonopmaat al snel 8 miljoen euro per jaar. De afschaffing gaat niet zomaar. Er is een heel pakket aan landelijke afspraken opgesteld. Deze gelden ook voor alle woningcorporaties, en dus ook voor Woonopmaat. De afspraken gaan over meer isoleren van woningen, het toevoegen van nieuwbouwwoningen en het betaalbaar houden van de woningen. Die landelijke afspraken worden nu op regionaal en lokaal niveau vertaald in woondeals en prestatieafspraken.

Regionale woondeals
In de nationale prestatieafspraken is opgenomen dat de woningbouw verdubbeld moet worden. Om deze opgave te kunnen realiseren heeft minister De Jonge met de twaalf individuele provincies wederkerige afspraken gemaakt. Op 1 juni 2022 hebben provincies een indicatief bod gedaan waarin het aandeel van iedere provincie in de nationale opgave beschreven staan.  Aan gemeenten is vervolgens gevraagd een realitycheck te doen.

Op 13 september zijn corporaties en marktpartijen uit de regio IJmond/Zuid-Kennemerland gevraagd om input te leveren op de realitycheck. Wat is de haalbaarheid en wat zijn de knelpunten en randvoorwaarden? De corporaties hebben een signaal afgegeven naar de provincie: bij het sluiten van een woondeal met het Rijk moeten veel randvoorwaarden ingevuld worden om tot een realistische deal te komen. Voor het eind van dit jaar moeten de indicatieve biedingen vertaald worden naar regionale woondeals.

Lokale prestatieafspraken
De gemeenten Beverwijk en Heemskerk, de corporaties Pré Wonen en Woonopmaat en de huurdersorganisaties Bewonerskern IJmond en Huurdersplatform Woonopmaat hebben met elkaar prestatieafspraken Wonen gemaakt voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025. De opgave gaat verder dan wonen alleen, maar ook over andere leefdomeinen als welzijn, zorg, veiligheid en duurzaamheid.

De deelnemende partijen overleggen meerdere keren per jaar met elkaar over activiteiten en werkzaamheden uit de prestatieafspraken. Voor 2022-2023 zijn belangrijke onderwerpen: een bouwagenda gericht op de komende 10 jaar, een woonzorgagenda en de energiearmoede.

Meer weten over de woondeals en de prestatieafspraken?

Neem hiervoor contact op met Chantal Spiekermann, beleidsadviseur wonen. Zij is bereikbaar op cspiekermann@woonopmaat.nl.