Nieuwsbrief Najaar 2022-5

Nieuwsbrief Najaar 2022-5

Woonopmaat Doet!-Dag: “Leefbaarheid door de ogen en oren van de bewoners”

Woonopmaat Doet!-Dag: “Leefbaarheid door de ogen en oren van de bewoners”

Op donderdag 10 november 2022 organiseert Woonopmaat weer een Woonopmaat Doet!-dag. Medewerkers van Woonopmaat gaan deze dag de wijk in en gaan het gesprek aan met de bewoners. We vragen de bewoners waar zij trots op zijn in hun straat, wijk of buurt. Wat vinden ze fijn en hoe kunnen we dit samen behouden. Maar ook waar zij minder trots op zijn en misschien wel zorgen over maken. En wellicht hebben de bewoners zelf ideeën hoe we het op kunnen lossen.

Het contact met de bewoners staat deze dag weer centraal. Wie zijn onze bewoners? Waar wonen zij. En wat maakt hun woning of woonomgeving hun thuis?

Door de wijk in te gaan en ons oor te luister te leggen, ervaren we de leefbaarheid door de ogen en oren van de bewoners. Wat leeft en speelt er in de wijk. Daarmee willen we bereiken dat we ons nog meer verantwoordelijk voelen voor de problematieken en ons er voor in gaan zetten. Tegelijkertijd willen we actief en zichtbaar zijn in de wijk.

We hebben onze bewoners opgeroepen zich bij ons te melden. Met een bericht in ons bewonersblad en een bericht op onze website. Maar ook met posters die we in onze wooncomplexen hebben opgehangen en via berichtgeving naar onze 53 bewonerscommissies. We hopen op een mooi aantal aanmeldingen en daarmee mooie verhalen van onze bewoners.

Het gesprek leggen we vast met foto’s. Foto’s die het verhaal vertellen van de bewoners.

Het maakt zaken zichtbaar en tastbaar. En geeft ons input waar we de komende tijd onze pijlen op moeten richten om de dreigende verslechtering van leefbaarheid te keren. Graag samen met onze samenwerkings- en netwerkpartners.

Meer weten over de Woonopmaat Doet!-dag?

Neem hiervoor contact op met Marjon van Bemmelen, communicatieadviseur en projectleider van Woonopmaat Doet. Zij is bereikbaar op bemmelen@woonopmaat.nl