Nieuwsbrief Oktober 2021-2

Nieuwsbrief Oktober 2021-2

Raad van Commissarissen Woonopmaat: in gesprek met lokaal bestuur

Raad van Commissarissen Woonopmaat: in gesprek met lokaal bestuur

Op een vroege zaterdagochtend als commissaris van Woonopmaat op de fiets langs projecten In Heemskerk, samen met de bestuurder, wethouders, gemeenteraadsleden en professionals van Woonopmaat en de gemeente? Geen probleem. ‘Het is inmiddels uitgegroeid tot een goede gewoonte om ook als commissaris van Woonopmaat het goede gesprek te voeren met de belanghebbenden. Dan weet je nog beter wat er speelt en krijgt het toezicht nog meer waarde’, aldus Koos Parie, voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van Woonopmaat.

Bezoek aan Schrijversbuurt,  De Geelvinck en De Velst in Heemskerk
Er staan grote vastgoedprojecten op stapel in Heemskerk. De Schrijversbuurt, met enkele honderden woningen uit de jaren ’50, is toe aan een herstructurering. De wijk De Velst is in beeld om woningen toe te voegen. Het buurtje De Geelvink wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Tegelijkertijd  wordt gezocht naar locaties voor tijdelijke woningen. Meer dan genoeg onderwerpen om als commissaris je licht op te steken bij betrokkenen. Tijdens een wandeling en fietstour gaat dat op een informele en laagdrempelige wijze. ‘Bovendien is het een goed moment om te polsen hoe het loopt in de samenwerking tussen de werkorganisatie Woonopmaat en het gemeentelijk apparaat en of er zaken spelen die extra aandacht vragen in onze toezichthoudende rol’, aldus Koos Parie.

Andere contactmomenten met de omgeving van Woonopmaat
De fietstour van 11 september jl. staat niet op zich. Vlak ervoor had de RvC, samen met de bestuursleden van het Huurdersplatfom, het Management Team en professionals van Woonopmaat,  een fietstocht gemaakt langs sociale projecten in ons woningbezit. Ook woont de raad regelmatig bijeenkomsten met belanghebbenden bij, zoals het Woonopmaat Netwerk Café of de bestuursvergaderingen van het Huurdersplatform. Door het jaar heen zijn er daarnaast enkele contactmomenten met wethouders, om te horen hoe de samenwerking verloopt. Op deze wijze geeft de RvC invulling aan de nieuwe GovernanceCode, waarin als principe is opgenomen dat zij in dialoog gaat met de omgeving.  Het is dan ook voor de RvC en de bestuurder van Woonopmaat vanzelfsprekend om de maatschappelijke doelen in samenspraak met bewoners en de gemeenten te bepalen en deze vast te leggen in prestatieafspraken.

Meer weten? Neem dan contact op met bestuurssecretaris Carin Bruil via bruil@woonopmaat.nl