Nieuwsbrief Oktober 2021-3

Nieuwsbrief Oktober 2021-3

Vergrijzing schreeuwt om integrale oplossing

Vergrijzing schreeuwt om integrale oplossing

Fijn wonen op je oude dag. Dat willen we allemaal. Als we niets doen is dat over twintig jaar voor veel inwoners in de IJmond en Zuid Kennemerland helaas een groot probleem. Sjoerd Hooftman, sinds kort ambassadeur van de Taskforce Wonen en Zorg, laat het er niet bij zitten. ‘Dit maatschappelijke probleem moeten we samen oplossen. Regeren is vooruitzien, zeker als het gaat om een kwetsbare groep ouderen’.

Het knelt aan alle kanten
Het aantal 75-plussers hier in de regio is in 2040 verdubbeld.  Voor deze groep zijn er straks onvoldoende geschikte woningen. En voor degenen die zijn toegewezen op verpleegzorg: ook daar gaat het knellen, want nu al zijn de wachtlijsten te lang. Tel daarbij op de te verwachten personeelstekorten en de halvering van het aantal beschikbare mantelzorgers en je snapt direct het probleem.

Wat moet er gebeuren
Voor Sjoerd Hooftman is het duidelijk dat we niet op onze handen mogen blijven zitten. Gemeenten, zorgaanbieders, zorgkantoor, woningcorporaties en verenigingen van patiënten en bewoners moeten elkaar in gesprek. Vertrekpunt daarbij is een heldere analyse. Een woonzorganalyse legt de basis voor het formuleren van ambities en het maken van keuzes die vertaald worden naar een woonzorgvisie. Dat laatste is nieuw. Want een woonvisie is een vertrouwd stuk. Maar een woonzorgvisie nog niet. Het gaat hierbij om vragen als: Wat is de woonzorgopgave? Wat voor gemeente wil je zijn? Welke mogelijkheden zijn er om te investeren? Welke partners heb je daarbij nodig? Vervolgens kan in onderlinge samenwerking uitvoering worden gegeven aan een actieprogramma en kunnen er concrete prestatieafspraken worden gemaakt.

Op de koffie
In het vroege najaar maakt Sjoerd Hooftman een ronde langs een aantal bestuurders, professionals en vertegenwoordigers van patiënten en bewoners om te bezien welke mogelijkheden er zijn om met elkaar aan de slag te gaan. Geen tijd te verliezen!

Heb je ideeën of wil je ook in gesprek over wonen en zorg? Stuur een bericht naar ambassadeur Sjoerd Hooftman via hooftman@woonopmaat.nl