Nieuwsbrief Oktober 2021-5

Nieuwsbrief Oktober 2021-5

Samenwerken over de regionale grenzen heen: dossier Vestia

Samenwerken over de regionale grenzen heen: dossier Vestia

In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een oplossing voor het dossier Vestia. De huurders van Vestia mogen niet de dupe worden van de verkeerde keuzes die de corporatie in het verleden heeft gemaakt. Samen met vrijwel alle andere corporaties in Nederland is Woonopmaat een samenwerking gestart om de huurders van Vestia te helpen. Met succes!

Beroep op solidariteit
De Huurdersraad van Vestia verwoordde het treffend aan het begin van dit jaar: ‘We weten hoe hard er is gewerkt, maar de huurders van Vestia hebben onder de jarenlange sanering geleden.’ Daarom deed de raad begin dit jaar een beroep op de solidariteit van woningcorporaties en daarmee op de solidariteit van andere huurders. Maar niet alleen op hen, de Huurdersraad formuleerde ook een beroep op alle partijen in de volkshuisvesting: volkshuisvesters, minister, Tweede Kamer, gemeenten en het waarborgfonds: ‘Laat de volkshuisvestelijke opgave vanaf morgen leidend zijn. Erken het belang van een goed functionerende corporatiesector en versterk deze.’

Niet aan dovenmansoren
De oproep van de Huurdersraad van Vestia bleek niet aan dovemans oren gericht. Vrijwel alle corporaties dragen dit najaar concreet bij aan een oplossing. Daarmee wordt de schuldenlast van Vestia een stuk dragelijker. Tegelijkertijd wordt de grootste corporatie van Nederland opgedeeld in drie kleinere corporaties. Sjoerd Hooftman, bestuurder Woonopmaat, is tevreden: ‘het is goed dat we dit met elkaar oplossen. Als corporatie heb je niet alleen een lokale maar ook een landelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de volkshuisvesting. Dat doen we nu. Voor Woonopmaat heeft dat geen hele grote konsewenties. Het feit dat we meewerken aan een financieel technische oplossing betekent niet dat we hier in de IJmond minder bouwen of woningen minder onderhouden. Tegelijkertijd borgen we met elkaar het solidaire systeem dat de Nederlandse sociale huursector zo uniek maakt. Daar draagt Woonopmaat graag aan bij’.

Meer weten over het dossier Vestia?: stuur een berichtje aan bestuurder Sjoerd Hooftman via hooftman@woonopmaat.nl