Nieuwsbrief oktober artikel 1

Nieuwsbrief oktober artikel 1

Nieuwe koers Woonopmaat gereed: wat betekent dat voor jou?

Nieuwe koers Woonopmaat gereed: wat betekent dat voor jou?

Woonopmaat gaat door op de ingeslagen weg. We transformeren naar een netwerkorganisatie en zorgen voor een gastvrije dienstverlening voor onze bewoners. Dat blijkt uit ons kakelverse koersplan 2019-2023.

'Hier ben ik thuis'
Het Koersplan laat zien waar je op mag rekenen. ‘Hier ben ik thuis’ pronkt trots op onze gevel en geven we concreet inhoud. Dat doen we aan de hand van zeven sleutels (thema’s). Betaalbaarheid van het wonen staat de komende jaren voorop. Maar we leveren ook een bijdrage aan het creëren van een passend aanbod voor onze huidige en toekomstige bewoners. Daarnaast kijken we ook naar de toekomst en zorgen we ervoor dat onze kinderen straks ook nog over kwalitatief goede woningen beschikken. We doen daarom grote investeringen in sloop/nieuwbouw, in groot onderhoud en dagelijks beheer.

We gaan aan de slag! Samen met bewoners en samenwerkingspartners
Ook in de wijze waarop we onze dienstverlening inrichten en hoe bewoners met ons ‘meedoen’ en ‘meebeslissen’ is er veel vernieuwing.  Het vraagt veel. In euro’s. In menskracht. Het gehele pakket aan keuzes is in evenwicht We gaan aan de slag. We kunnen het echter niet alleen: we doen het samen met onze bewoners en samenwerkingspartners. De eerste resultaten zijn al binnen! Nieuwsgierig? Het nieuwe koersplan vind je hier.

Meedoen?
In gesprek over onze nieuwe koers? Daarvoor kun je terecht bij Sjoerd Hooftman via hooftman@woonopmaat.nl