Nieuwsbrief oktober artikel 3

Nieuwsbrief oktober artikel 3

Oosterwijk: wijkwinkel van start!

Oosterwijk: wijkwinkel van start!

Sinds kort is er aan het Europaplein in Heemskerk een wijkwinkel geopend voor alle bewoners van Oosterwijk. Het blijkt een schot in de roos! Een belangrijke stap om samen met onze maatschappelijke partners zichtbaar aan de slag te gaan in Oosterwijk.

Wijkwinkel is vorm van netwerkorganisatie
De leefbaarheid in de wijk Oosterwijk staat onder druk. De gemeenten Beverwijk en Heemskerk hebben samen met de bewoners, corporaties en welzijnsorganisaties de knelpunten geïnventariseerd en een plan van aanpak gemaakt. De wijkwinkel is een voorbeeld van één van de concrete maatregelen. Door hierin deel te nemen geven we invulling aan onze ambitie om te groeien naar een netwerkorganisatie in wijken en buurten.

Allerhande vragen en onderwerpen
Bewoners kunnen in de wijkwinkel onder andere terecht voor:

  • Een praatjes met een buurtbewoner;
  • Een luisterend oor en ondersteuning bij vragen;
  • Informatie halen en brengen bij professionals van diverse organisaties;
  • Ideeën uitwisselen met andere bewoners;
  • Advies en ondersteuning krijgen bij het organiseren van buurtinitiatieven.
     

Goed initiatief
De wijkwinkel blijkt een goed initiatief,  waar we graag aan meewerken. Vandaar dat we wekelijks op maandagmiddag een gezamenlijk inloopspreekuur voor vragen over wonen hebben georganiseerd. Dat doen we niet alleen, maar met collega’s van Pré Wonen, ons Huurdersplatform en de Bewonerskern IJmond. Er is inmiddels veel aanloop. De gesprekken zijn heel divers en voorzien duidelijk in een behoefte. Tegelijkertijd blijkt het ook waardevol, dat de professionals die actief zijn in de wijk elkaar in de wijkwinkel ontmoeten.

Wil je meer weten over onze ervaringen met het spreekuur in de wijkwinkel? Neem contact op met Guus van der Meijden via meijden@woonopmaat.nl