Nieuwsbrief oktober artikel 4

Nieuwsbrief oktober artikel 4

Verhuurdersheffing: de maat is vol!

Verhuurdersheffing: de maat is vol!

Woonopmaat protesteert tegen de verhuurdersheffing. Dit jaar moeten we 7,5 miljoen euro overmaken naar Den Haag. Geld dat door huurders is opgebracht en rechtstreeks in de staatskas verdwijnt. Deze heffing, die een aantal jaren geleden door de Rijksoverheid geïntroduceerd werd als tijdelijke crisismaatregel, wordt alsmaar hoger. Dit kan zo niet langer. We dienen een bezwaarschrift in.

Een enorme klus te klaren
We bieden woningzoekenden en onze huurders graag een fijn thuis. Feit is dat de wachtlijsten voor een sociale huurwoning ook in de IJmond oplopen. Jongeren en senioren komen maar moeilijk aan een passende woning. Dat betekent dat we extra woningen moeten bouwen. Feit is ook dat we veel woningen en appartementen uit de jaren vijftig en zestig verhuren. Die willen we graag energiezuinig  maken.  In tien jaar tijd gaan we bij 3.000 woningen groot onderhoud uitvoeren. Tegelijkertijd bouwen we graag nieuwe woningen op de plekken die beschikbaar komen. Een enorme klus.

De verhuurdersheffing knelt bij projecten
Door alle nieuwe duurzaamheidseisen van de overheid zijn de bouwkosten flink gestegen. We krijgen onze projecten nauwelijks financieel sluitend. De verhuurdersheffing knelt hierbij steeds meer. Bovendien komen er ook steeds nieuwe heffingen bij. Commerciële verhuurders betalen geen verhuurdersheffing. Dat vinden we oneerlijk. Zo kan het niet langer. Woonopmaat trekt met haar bezwaarschrift een dikke streep. Dat doen we niet alleen, maar samen met 180 collega woningcorporaties. Doel is om de huurpenningen van onze huurders volledig in te zetten voor het wonen in de IJmond.

Wil je meer weten over de verhuurdersheffing? Luister dan naar het interview met Hester van Buren (Rochdale), NOS Radio 1 Journaal, 3 oktober.
 

Zo'n 200 woningcorporaties maken bezwaar om verhuurdersheffing