Nieuwsbrief Voorjaar 2020 - artikel 1

Nieuwsbrief Voorjaar 2020 - artikel 1

Samen een thuis bieden; ook in Coronatijdperk

Samen een thuis bieden; ook in Coronatijdperk

Het is een bijzondere tijd. Een tijd die ons nog lang zal heugen. Daar waar altijd bewoners binnenlopen is (helaas) onze voordeur sinds 16 maart dicht. Dat past zó niet bij Woonopmaat! Maar iedereen, ook onze partners, doet hartstikke z’n best om alles normaal te laten verlopen in deze abnormale tijd. Voorop staat dat wij geen enkel gezondheidsrisico nemen. Maar juist in deze bijzondere tijd is samenwerken en verbinding houden belangrijk! Omdenken en vooral doorpakken is onze lijn. Hoe wij dat samen doen? 

Dagelijks in verbinding en afstemming

Dagelijks werken wij onze aannemers en relaties aan een fijn thuis voor onze bewoners. Ten tijde van Corona hebben wij met elke relatie goed contact en afspraken gemaakt over hoe zij het werk nog uit kunnen en mogen voeren. Denk aan Huipen Dos die samen met zijn team verantwoordelijk is voor reparatieonderhoud, Van Lith die de laatste woningen in de Muziekbuurt renoveert en Suniverse die de afgesproken plaatsingen van zonnepanelen ‘gewoon’ doorzet. Hoe mooi is dat!  Hebben onze huurders straks direct profijt van als het voorjaarszonnetje weer gaat schijnen. Natuurlijk wordt door onze partners, die dagelijks voor onze huurders bezig zijn, en waar Kone (liften) en Feenstra (verwarming) ook bij horen, rekening gehouden met de RIVM maatregelen en de wensen van de bewoners. Safety first!

Omdenken en doorpakken
In de huidige situatie bestaat het gevaar dat zaken stil komen te vallen. Dat vinden we niet wenselijk. Daarom kijken we ook of we zaken naar voren kunnen halen. Ook kunnen we een knip maken tussen buiten- en binnenwerk zodat de boel blijft rollen. Denk daarbij aan het isoleren van woningen met slechte energielabels. We kunnen deze werkzaamheden gewoon van ‘buitenaf’ doen. We hebben daartoe inmiddels opdracht verstrekt.

Met de ViVa! Zorggroep zorg voor bewoners aanleunwoningen
Met het besluit tot een ‘lock down’ voor de verpleeghuizen, worden de bewoners van onze aanleunwoningen geraakt indien er sprake is van een gezamenlijke entree. Hoe gaat ViVa! Zorggroep om met de thuiszorg en het gebruik van maaltijden vanuit de centrale keuken en wat zijn eventuele alternatieven? Een vraag die we samen beantwoorden. We zorgen voor een passende afsluiting van het gebouw en verhogen de schoonmaakfrequentie van gemeenschappelijke ruimten. Bewoners ontvangen een gezamenlijke brief van Woonopmaat en de ViVa! Zorggroep met een vaste contactpersoon voor vragen aan Woonopmaat. We zullen de komende periode met een aantal veelal oudere bewoners gaan bellen om te horen hoe de situatie voor hen is.

Sterkte en succes voor iedereen in Nederland die op het werk, bij onze bewoners of thuis gewoon doorgaat. Super!

Sjoerd Hooftman

Zie voor een reportage van IJmond Nieuws: Woonopmaat en de Coronacrisis