Nieuwsbrief Voorjaar 2020 - Artikel 3

Nieuwsbrief Voorjaar 2020 - Artikel 3

Ze staan er: wisselwoningen aan de Bilderdijkstraat Heemskerk

Ze staan er: wisselwoningen aan de Bilderdijkstraat Heemskerk

Op 18 maart heeft Woonopmaat, met dank aan de wethouders Rijke en De Vries, de eerste tien wisselwoningen aan de Bilderdijkstraat geplaatst. Een mooi voorbeeld van onze samenwerking met de gemeente Heemskerk en Barli, de producent. Binnen drie maanden is alles geregeld: woningen geproduceerd, vergunningen verleend, voorzieningen aangelegd. Een kijkje in de ‘keuken’.

40 tijdelijke woningen voor herhuisvesters
In totaal komen er komende maand 40 wisselwoningen. Die hebben we hard nodig! Op dit moment is de sloop van de 192 woningen aan de Debora Bakelaan in volle gang. De nieuwbouw start in mei dit jaar. Hoe snel de plannen gaan, ligt aan hoe snel de huidige bewoners vervangende woonruimte vinden. Door de woningnood loopt het uitverhuizen vertraging op. Met deze 40 woningen kunnen de bewoners toch nog verhuizen naar een tijdelijke woning.

Intensieve samenwerking loont
Er is mooi en vooral intensief samengewerkt om de woningen te realiseren. Complimenten voor de wethouders Rijke en De Vries die de locatie ter beschikking hebben gesteld en de tijdelijke bouwvergunning hebben verstrekt. Ook op het gemeentehuis, met name de afdeling Vergunningen, Projecten en Beleid ziet en ervaart men ook de druk op de woningmarkt. Regelmatig is afgestemd of alles volgens plan verliep. Er is hard gewerkt door KDekker, aannemer grondwerken, en met behulp van ons eigen team, ondersteund door adviesbureau Res&Smit, is alles geregeld. Helemaal vlekkeloos liep het nog niet. Vooral de afstemming over de aanleg van de nutsvoorzieningen had meer voeten in de aarde. Door extra inspanning van velen is ook dat op tijd geregeld. We kijken hoe dit beter kan.

Voor de komende tien jaar
De wisselwoningen aan de Bilderdijkstraat blijven 10 jaar staan. Na het project Debora Bakelaan kunnen ook andere huurders die vanwege projecten uitgeplaatste moeten worden, de woningen tijdelijk betrekken. Dat zullen we hard nodig hebben wanneer we al onze herstructureringsplannen gaan uitvoeren.

Wil je meer weten over de wisselwoningen of hoe wij dit gedaan hebben? Neem contact op met Peter van Raamsdonk via raamsdonk@woonopmaat.nl 

Zie voor een reportage van IJmond Nieuws: Project Wisselwoningen in Heemskerk