Nieuwsbrief Voorjaar 2020 - Artikel 5

Nieuwsbrief Voorjaar 2020 - Artikel 5

Luxemburglaan: huurders, eigenaren en Woonopmaat

Luxemburglaan: huurders, eigenaren en Woonopmaat

Begin maart heeft de eerste bewonersbijeenkomst van de flats aan de
Luxemburglaan te Heemskerk plaatsgevonden. Betrokken huurders en eigenaren spraken in groepjes over de problemen die er in de flats zijn. Woonopmaat luisterde. Het resultaat: een mooie lijst met onderwerpen om samen oplossingen voor te bedenken en op te pakken. Lees hier hoe we dat doen!

Drie gemixte groepen; vijf hoofdonderwerpen
Onder begeleiding van een externe gespreksleider, Marjan Delzenne, is in drie groepen gesproken over de vraag welke problemen de bewoners in de flats ervaren. De groepen bestonden uit zowel huurders als eigenaar bewoners. Heel open is met elkaar van gedachten gewisseld, Woonopmaat mocht niet reageren maar alleen luisteren. Aansluitend zijn de problemen gepresenteerd. Er zijn vijf hoofonderwerpen: communicatie Woonopmaat, veiligheid, leefomgeving, stookkosten en onderhoud.

Samen oplossingen en aanpakken
Woonopmaat heeft mooie input gekregen! Daar kunnen we wat mee, grote dank aan alle betrokken bewoners. De bedoeling is om een volgende bijeenkomst samen oplossingen te bedenken. Hiervoor worden andere partijen waarmee wij werken uitgenodigd. Er wordt gedacht aan een medewerker van HVC, betrokken ambtenaren van de gemeente, de wijkagent of medewerkers van Woonopmaat. Na de volgende bijeenkomst worden werkgroepen gemaakt zodat gericht oplossingen worden bedacht en uitgevoerd.

Zo werken we samen aan een fijne thuis voor eigenaren en huurders aan de Luxemburglaan! 

Bijdragen aan de leefbaarheid aan de Luxemburglaan of weten hoe we samenwerken? Linda van Amersfoort is je aanspreekpunt. Bereikbaar via vanAmersfoort@woonopmaat.nl