Nieuwsbrief Zomer 2020 -1

Nieuwsbrief Zomer 2020 -1

Dank aan bewoners en samenwerkingspartners, goede resultaten over 2019

Dank aan bewoners en samenwerkingspartners, goede resultaten over 2019

We kijken liever vooruit maar als we dan terugkijken over 2019, zijn we eigenlijk best trots! Trots omdat we samen met bewoners en jou als samenwerkingspartner veel hebben bereikt in 2019. Ons jaarverslag 2019 is klaar en geeft daarvan een goed beeld. Een greep uit de mooie resultaten? Zie onze infographic, korte film of lees verder.

Gastvrije dienstverlening, minimaal rapportcijfer 8
In 2019 zijn grote stappen gezet in de dienstverlening aan de circa 9000 huishoudens. De gemiddelde klantwaardering door de huurders is in 2019 gestegen van 8 naar 8,9. Dit gaat niet alleen over ons zelf, maar ook over de aannemers, zoals Huipen Dos, die voor ons de reparatieverzoeken uitvoert of Brantjes die voor ons woningen verkoopt! Hoge scores, dank bewoners en relaties.

Lagere energienota voor bewoners
Belangrijkste oorzaak van stijgende woonlasten voor onze bewoners is de energienota. Onze belofte om te sturen op een lagere energienota maakten we in 2019 waar! Door woningen te isoleren en huurders een aantrekkelijk aanbod te doen om zonnepanelen te plaatsen. Ook hier mooie samenwerkingen. Van Lith Bouwbedrijf en A.C. Borst Bouw hebben veel woningen geïsoleerd in de Muziekbuurt. Informatie over zonnepanelen en het leggen daarvan wordt verzorgd door Energie in Huis. En dan niet te vergeten de tomeloze inzet van twee huurdersplatformleden die zich lieten scholen tot energiecoach.

Kwaliteitsimpuls woningvoorraad
Voor de komende jaren, tot 2023, hebben wij ruim 180 miljoen euro gereserveerd om onze (verouderde) woningvoorraad aan te pakken. In 2019 zijn er 10 renovatie-/herstructurerings- en nieuwbouwprojecten in voorbereiding. Ook zijn er projecten in uitvoering. Naast de Muziekbuurt zijn we in 2019, met ERA Contour, gestart met de sloop van 192 flats aan de Debora Bakelaan. Er komen 222 nieuwbouwappartementen voor terug. Ook zijn we met bewoners in gesprek over herstructurering van de Cornelis Geelvinckstraat en omgeving. Bewoners worden nauw betrokken, dat is immers één van onze doelstellingen.

Impuls voor Oosterwijk: wijkwinkel schot in de roos!
Hoe mooi is de realisatie van de wijkwinkel in Oosterwijk. Een plek waar bewoners terecht kunnen met vragen. De leefbaarheid in de wijk Oosterwijk staat onder druk. De gemeenten Beverwijk en Heemskerk hebben met de bewoners, corporaties en welzijnsorganisaties de knelpunten geïnventariseerd en een plan gemaakt. De wijkwinkel is één van de concrete maatregelen. Door hierin deel te nemen, geven wij invulling aan onze ambitie om naar een netwerkorganisatie in wijken en buurten te groeien.

Jaarverslag in beeld
Meer lezen? Ons jaarverslag 2019 staat op de website. Ook leuk is onze infographic en film. 

Vragen over onze resultaten? Sjoerd Hooftman, directeur bestuurder Woonopmaat, is per mail bereikbaar op hooftman@woonopmaat.nl