Nieuwsbrief Zomer 2020 - 3

Nieuwsbrief Zomer 2020 - 3

Huurders in betalingsproblemen door Corona? Samen maatwerk leveren

Huurders in betalingsproblemen door Corona? Samen maatwerk leveren

60 van onze 9000 huurders hebben zich gemeld met betalingsproblemen als gevolg van Corona. Schrijnende verhalen van uitzendkrachten, kapsters, een taxichauffeur en onder andere fysiotherapeuten waarvan de inkomsten van de ene op de andere dag stopten. We hebben samen met deze huurders naar oplossingen gezocht. Samen met de gemeenten Heemskerk en Beverwijk,  maatschappelijk dienstverlener Socius, Sociaal team en Vangnet&Advies is maatwerk geleverd aan huurders die, door de coronacrisis, in de betalingsproblemen zijn geraakt?

Achterstanden ingelopen
Rond de 60 huurders hadden een achterstand door Corona. Inderdaad ‘hadden’ want de meesten hebben de achterstand alweer ingelopen. De gemeenten Heemskerk en Beverwijk betaalden gelukkig snel de ToZo regeling uit (Tijdelijke overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers). Daarmee werd vaak de huur voldaan. Het vakantiegeld is ook gebruikt voor de huur en er zijn betalingsregelingen getroffen. Op dit moment hebben nog 10 van onze 9000 huurders een huurachterstand door Corona. 

Samen maatwerk leveren
En met wie werken we nog meer samen bij huurachterstanden? Het Sociaal Team van de gemeenten. Zij verwezen huurders naar ons of maatschappelijk dienstverlener Socius door. Met Socius gingen huurders, via videobellen, in gesprek over hun persoonlijke situatie. Huurders uit hun woning zetten wegens huurschuld? Dat hebben we niet gedaan de afgelopen periode. We zoeken altijd met de huurder en met andere maatschappelijke instanties naar een oplossing. 

In de toekomst
En in de toekomst? Dan willen we nog meer samenwerken met alle betrokkenen. Goed afstemmen wie wat kan doen en wanneer. Oplossingen via maatwerk. Ook als er meer is dan huurachterstand. Zo biedt Vangnet & Advies hulp bij sociale problemen.Meer informatie vind je op de website van het meldpunt Vangnet & Advies.

Kent u iemand met (huur)betalingsproblemen? Adviseer ze om contact op te nemen met ons team Huurincasso.

Meer informatie? Kees Fes, manager Wonen, is bereikbaar op fes@woonopmaat.nl