Nieuwsbrief Zomer 2020 - 4

Nieuwsbrief Zomer 2020 - 4

Nieuwe vrijwilligers gestart

Nieuwe vrijwilligers gestart

We gaan voor maximale bewonersbetrokkenheid: samen optrekken, meedoen en meebeslissen bij beleidskeuzes en activiteiten. Vanaf 2020 zijn er veel nieuwe  vrijwilligers om ons te helpen bewoners een fijn thuis te bieden. Er is versterking gekomen in het bestuur van het Huurdersplatform. Een nieuwe Huurdersadviesgroep (in oprichting) ondersteunt straks het platform. Ook zijn er nieuwe klankbordgroepen bij projecten gekomen en hebben we contact met circa 50 bewonerscommissies. Welke bijdragen al deze vrijwilligers leveren aan een fijn thuis?

Huurdersplatform maakt ons beleid beter
Het Huurdersplatform is met acht man sterk het vaste aanspreekpunt voor alle onderwerpen die gaan over ons beleid. Het platform geeft gevraagd en ongevraagd advies over onze dienstverlening, het huurprijsbeleid, de bewonersregelingen bij de aanpak van ons vastgoed enzovoort. Dat is veel werk! En daarom zijn we superblij met de vrijwilligers die starten in de Huurdersadviesgroep. In deze groep worden straks onderwerpen voorbereid. Waar nodig ondersteunt Woonopmaat het platform en de adviesgroep.

Bewonerscommissies praten mee over beheer
Voor een goed beheer van onze woningen hebben we veel contact met bewonerscommissies. Zij zijn de ogen en oren in het betreffende complex. We bespreken bijvoorbeeld het onderhoud dat we uitvoeren aan de woningen. De commissie wijst ons onder andere ook op onderhoudszaken aan de woning of de directe omgeving. Sommige commissies organiseren ook leuke dingen voor de bewoners, denk aan een buurtbbq. Bij het Huurdersplatform kan hiervoor een plan worden ingediend. Als dat goed is, krijgt de commissie een financiële bijdrage. Hoe verbindend is dat?

Klankbordgroep denkt mee over toekomstige onderhoud
Als een grote aanpak van woningen wordt voorbereid, willen we graag met een klankbordgroep van bewoners uit de buurt in gesprek. Wat willen de bewoners? Hoe kunnen we dat realiseren en hoe kunnen we de bewoners het beste informeren? Zijn er huisbezoeken nodig? Allemaal vragen die aan de orde komen in de klankbordgroep. We kunnen niet zonder! Fijn dat we tot nu toe bij nagenoeg bij elk project een klankborggroep hebben.

Meer weten over de inzet van vrijwilligers bij ons werk?
Neem contact op met Guus van der Meijden, programmamanager via meijden@woonopmaat.nl