Nieuwsbrief Zomer 2022-1

Nieuwsbrief Zomer 2022-1

Verhuurdersheffing verdwijnt per 2023

Verhuurdersheffing verdwijnt per 2023

Goed nieuws! Vanaf 2023 wordt de verhuurdersheffing volledig afgeschaft. Dat scheelt Woonopmaat al snel 8 miljoen euro per jaar. De bewoners van Woonopmaat profiteren hiervan. Wat betekent de afschaffing?

De belangrijkste afspraken op een rij
De afschaffing gaat niet zomaar. Er is een stevig pakket aan landelijke prestatie-afspraken afgesproken. Deze gelden ook voor Woonopmaat. Wat is hier zoal in geregeld?

  • Het isoleren van woningen. Woonopmaat scherpt haar lopende verduurzamingsprogramma aan en zet in op versnelling;
  • Het toevoegen van nieuwbouwwoningen. Voor eind 2022 komt er een regionale ‘woondeal’. De provincie heeft daarin de regie. Dan zal moeten blijken of er in de gemeenten Heemskerk en Beverwijk extra sociale huurwoningen komen en zo ja wat de locaties zijn;
  • De huurstijging wordt drie jaar lang beperkt en stijgt minder hard dan de lonen. Inflatie heeft geen invloed op de jaarlijkse huurstijging. Dat is gunstig voor de koopkracht van onze huurders;
  • Huurders met lage inkomens (op of onder 120% sociaal minimum) in duurdere woningen krijgen een huurverlaging. Deze landelijke afspraak wordt nader uitgewerkt. We gaan ervan uit dat bij Woonopmaat een flinke groep huurders hiervan profiteert.

Op weg naar een gezamenlijke bouw- en verduurzamingsagenda
In de komende periode worden de landelijke afspraken verder uitgewerkt. Woonopmaat zet in op een gezamenlijke bouw- en verduurzamingsagenda per gemeente. Dan kunnen we aan de slag en weten we samen waar we aan toe zijn. Linksom of rechtsom: we kunnen het natuurlijk niet alleen. We gaan met al onze partners de komende periode in gesprek hoe we deze klus samen beetpakken.

Wil je meer lezen over de nieuwe landelijke afspraken?
Lees  aedes.nl/nationale-prestatieafspraken of neem contact op met Sjoerd Hooftman, bestuurder, via hooftman@woonopmaat.nl