Nieuwsbrief Zomer 2022-2

Nieuwsbrief Zomer 2022-2

Start Buurtbemiddeling Heemskerk

Start Buurtbemiddeling Heemskerk

Ook in Heemskerk is de pilot Buurtbemiddeling gestart. Buurtbemiddeling Heemskerk biedt bemiddeling door en voor Heemskerkers die geheel vrijwillig bij eenvoudige conflicten tussen buren het gesprek aangaan. Samen met de Gemeente Heemskerk en Welzijn Beverwijk wordt deze pilot vormgegeven. De mooie resultaten van de ervaringen uit Beverwijk worden natuurlijk ingebracht. Wat is buurtbemiddeling ook al weer en wat levert het op?  

Vrijwilligers gaan in gesprek met buren
Buurtbemiddeling kenmerkt zich door de inzet van vrijwilligers uit de eigen gemeente. Heemskerkers hebben zich vrijwillig bij Buurtbemiddeling aangemeld en hebben een cursus gevolgd om, wanneer nodig, de relatie tussen buren te herstellen. Door het goede gesprek met elkaar te voeren, ontstaat begrip voor elkaars situatie, worden problemen opgelost en kunnen buren weer prettig leven naast en met elkaar.

Grote maatschappelijke waarde
Buurtbemiddeling heeft, mede door de inzet van vrijwilligers, een grote maatschappelijke waarde. Niet alleen bemiddeling door en voor Heemskerkers. Ook een meer leefbare woonomgeving, sterkere sociale cohesie en grotere zelfredzaamheid van de bewoners. Doelen waar wij samen aan werken. Daarom doen wij mee aan buurtbemiddeling, verwijzen we bewoners met kleinere overlastklachten door en kijken we waar we elkaar kunnen versterken. In de eerste 2 maanden zijn er bij buurbemiddeling Heemskerk al 13 zaken gemeld.

Pilot loopt een jaar
De pilot loopt een jaar. Na dit jaar evalueren we met betrokken partijen de resultaten en nemen we samen met het besluit om de pilot definitief te maken. Dan kan ook de erkenning van een buurtbemiddelingsorganisatie bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid worden aangevraagd. We tonen daarmee aan dat we aan alle kwaliteitseisen voor Buurtbemiddeling voldoen.

Meer weten over Buurtbemiddeling?
Neem contact op met Sandra Blesing of Sammie Swain, adviseurs bewonerszaken. Zij zijn bereikbaar op Blesing@woonopmaat.nl en Swain@woonopmaat.nl