Nieuwsbrief Zomer 2022-5

Nieuwsbrief Zomer 2022-5

Visitatie bijna afgerond

Visitatie bijna afgerond

Een onafhankelijke commissie beoordeelt de maatschappelijke prestaties van Woonopmaat. Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? Belangrijke vragen die aan de orde kwamen in recente gesprekken van de commissie met tal van partijen waarmee we samenwerken. Op 11 juli presenteerde de commissie haar bevindingen aan Woonopmaat. Belangrijkste uitkomst: Woonopmaat is in de afgelopen vier jaar (opnieuw) gegroeid in haar maatschappelijk taak. Dat is een knappe prestatie. Maar er valt ook nog wat te leren en te verbeteren.

Woonopmaat is op de buitenwereld georiënteerd
De commissie spreekt veel waardering uit voor de wijze waarop Woonopmaat tegenwoordig op de buitenwereld is georiënteerd en hoe we de stem van huurders en andere belanghouders naar binnen halen. ‘De mate waarin huurders in de gelegenheid worden gesteld om van meet af aan mee te denken is een voorbeeld voor heel Nederland. Niet alleen voor woningcorporaties, maar ook voor gemeenten”. Wat een prachtig commentaar, daar zijn we heel trots op! Ook spreekt de commissie veel waardering uit voor onze gastvrije dienstverlening en de interne cultuur die gericht is op het leveren van kwaliteit. 

Minder woningproductie dan gewenst
De commissie is kritisch op de woningproductie. Hoewel er duidelijk verklaarbare redenen zijn waarom deze de afgelopen 4 jaar is achtergebleven, is de commissie van oordeel dat de prestatieafspraken met de gemeenten over de bouwproductie voortaan minder vrijblijvend en meer wederkerig moeten worden én dat we elkaar onderling scherper moeten gaan aanspreken. In het licht van de grote bouw- en verduurzamingopgave die er op tafel ligt herkennen we ons maar al te goed in die aanbeveling. We zijn er klaar voor om daarmee aan de slag te gaan.

Mooi onderwerp voor een gesprek met jou
Zodra iedereen weer terug is van zomervakantie zenden we het rapport aan alle gesprekspartners van de visitatiecommissie toe en plaatsen we het met een bestuurlijke reactie op onze website. Het lijkt ons aansluitend een mooi onderwerp voor een gesprek met jou! Hoe denk jij dat we onze samenwerking kunnen laten groeien? Dat gesprek gaan we maar wat graag organiseren.

Neem voor meer informatie contact op met Sjoerd Hooftman, bestuurder. Hij is bereikbaar op hooftman@woonopmaat.nl